صورتجلسه هیات مدیره / بیست و هفتم فروردین ماه 91
800x600

                                                                  بسمه تعالی

 

       به تاریخ بیست و هفتم فروردین ماه نود و یک هشتمین جلسه هیات مدیره تعاونی مسکن با حضور اعضای محترم هیات مدیره و بازرس محترم شرکت تعاونی راس ساعت 7:30 صبح یکشنبه در محل دفتر تعاونی مسکن تشکیل گردید و به شرح ذیل صورتمجلس گردید.

در خصوص بند 7 صورتجلسه مورخ 21/12/90 پرداخت پاداش به پرسنل دفتر تعاونی اقدام گردید و در اجرای بند 6 همان صورتجلسه برنامه اجرایی سال 91 از ناحیه مدیر عامل محترم تهیه و تنظیم و به اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت تعاونی تقدیم گردید.

درخصوص بند 5 صورتجلسه مذکور تمدید قرارداد با شرکت خدمات نگهبانی امداد هموطن پس از مشورت اعضای هیات مدیره بلحاظ رضایت از عملکرد شرکت مذکور به مدت یکسال دیگر قرارداد با افزایش 12% موافقت گردید .

در خصوص بند سه موضوع ویلاداران مقرر شد جلسه ای توسط آقای نصراله با نماینده ویلاداران برگزار و نتیجه به هیات مدیره گزارش گردد.

در خصوص بند یک و دو صورتجلسه قبلی مقرر شدگزارش ریاست محترم هیات مدیره و جناب شاملو در جلسه بعدی هیات مدیره قرائت شود ، ضمناً با توافق اعضای هیات مدیره ، جلسه ای در روز چهارشنبه 30/01/1391 در محل پروژه بومهن راس ساعت 7 صبح جهت بازدید و بررسی وضعیت پروژه برگزار خواهد شد .

جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 9:30 پایان یافت.

             عباسعلی دریانی                                                 سید علی نصر اله                                       ایوب شکر امرجی 

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن                              نایب رئیس هیات مدیره                       مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن                                       

                      

                                                      ابوالقاسم قربانیان                                                    محمد حسین شاملو احمدی                                                                          عضو اصلی هیئت مدیره                                                     عضو اصلی هیئت مدیره                                      

   

+نوشته شده در چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ساعت21:17توسط ح.جراحی بازرس تعاونی |
طبقه بندی: جلسات هیات مدیره