صورتجلسه هیات مدیره / هفتم آذر 1390

800x600

 

                                                                     بسمه تعالی

 

       به تاریخ هفتم آذر ماه نود روز دوشنبه ، راس ساعت دو بعد از ظهر چهارمین جلسه هیات مدیره تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران با حضور مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ، نایب رئیس هیات مدیره و دو نفر از اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت تعاونی در دفتر تعاونی برگزار شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .

1-  گزارش جلسه با نماینده ویلادارها که شنبه هفته قبل به تاریخ 28/08/90 در دفتر تعاونی با حضور مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره و بازرس شرکت تعاونی برگزار گردید به سمع و نظر اعضا رسید و در جلسه مذکور نماینده ویلادارها در خصوص تعیین تکلیف قرارداد درخواست مهلت 15 روزه نموده که مورد موافقت واقع گردید

2-  مقرر شد که اعضای هیات مدیره با حضور آقای شاملو احمدی ، آقای قربانیان و بازرس شرکت آقای جراحی جهت پیگیری تجمیع پلاک های ثبتی در ثبت اسناد شهرستان بومهن حاضر گردند .

3-  مقرر شد جلسه فوق العاده مجمع در روز چهارشنبه 09/09/90 در سالن اجتماعات برگزار و اعضای هیات مدیره کاملاً در جلسه شرکت کنند.

4-   مقرر شد جلسه بعد پس از ایام عزاداری ماه محرم برگزار وتاریخ آن متعاقباً از ناحیه دفتر تعاونی اعلام می گردد.

 

 

              عباسعلی دریانی                                                        ایوب شکر امرجی                                      سید علی نصراله

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن                               مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن                     نائب رئیس هیئت مدیره                                      

                      

              ابوالقاسم قربانیان                                           محمد حسین شاملو احمدی                                     حسن جراحی               

              عضو اصلی هیئت مدیره                                  عضو اصلی هیئت مدیره                                        بازرس شرکت تعاونی    

   

 

+نوشته شده در چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ساعت21:22توسط ح.جراحی بازرس تعاونی |
طبقه بندی: جلسات هیات مدیره