برنامه اجرائی مدیر عامل

سال 94-93

 

بسمه تعالی

محضر جناب آقای دریانی

رئیس  محترم هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران

سلام علیکم؛

با احترام ، ضمن تقدیم عالیترین مراتب سپاس و امتنان از عنایت ویژه و اعتماد و اطمینان

اعضای معزز هیئت مدیره و بازرس محترم شرکت ، متضمن تعیین و انتخاب مجدد اینجانب

بعنوان مدبرعامل تعاونی که بشرح مصوبه مورخ 15/10/1393 منصه ظهور یافته ،

لذا در فرجه متعینه و اعطایی  پس از بررسی جامع و کامل اقدامات ، تدابیر و تمهیدات سابق

الصدور هیئت مدیره در دوره های مختلف مدیریتی از بدو تأسیس تا حال حاضر که با هدف

دستیابی به اهداف مقدس بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تسریع و تسهیل

در امورات محوله و تأمین و تمشیت امور رفاهی و مسکن همکاران و اعضای مکرم و

صدوق و خدوم شاغل در نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران که  با سرمایه گذاری نقدی

خود سالیان متمادی و توجها ً طولانی در انتظار به ثمر رسیدن زحمات و خدمات بی شائبه و

شبانه روزی تمامی متولیان و مدیران ذیمدخل بوده ، تحقق یافته و بحمدالله توفیقات قابل توجهی

حاصل گردیده بناءً علیهذا قبل از ورود به شرح برنامه ها ، فرصت را غنیمت شمرده و

با تمسک به حدیث شریف «ومن لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» از اهتمام ،

جدیت و سعی و تلاش صادقانه و خالصانه همه سروران ارجمند در تمامی اعصار مدیریتی ،

کمال تقدیر و تشکر را داشته و با آرزوی صحت و سلامت و توفیق روز افزون اساتید معظم

،رئوس امورات و اقدامات شکلی و ماهیتی تعاونی که در تعاقب فعالیتهای معموله قبلی ، پیگیری

، اصلاح و ترمیم ، تکمیل و برنامه ریزی مدون و مستمر و مجدانه تا تحصیل مقصود و اهداف

پیش بینی را اقتضاء مینماید مطابق ابناد ذیل الذکر معروض میدارد :

تدابیر شکلی تعاونی :

1- با توجه به اقدامات صورت گرفته بمنظور حاکمیت نظم و انضباط در امورات اداری و

ضابطه مند شدن سوابق سنوات ماضی ، حال و آتی تعاونی ، با عنایت به تهیه وتدارک

نرم افزار اداری مختص ثبت و ضبط مشخصات کامل اعضای شرکت تعاونی که از قابلیت

گزارش گیری در فرآیندهای مختلف برخوردار میباشد ، تکمیل ورود آیتم های مربوطه

در دستور کار قرار داشته که انشاءالله اعضای محترم در حداقل زمان ممکن میتوانند

به اطلاعات خود دسترسی حاصل نمایند.

2- پیرو بررسی جامع و کامل کلیه واریزی اعضاء و سهامداران محترم از طریق

صورتحسابهای بانکی و قبوض ارائه شده مضبوط در پرونده عضویت که بحمد الله

در بسیاری از موارد رفع مشکل و شفاف سازی گردیده ، با توجه به تهیه و خرید نرم

افزار جدید مالی متناسب با نیازهای تعاونی ، باقیمانده کنترل اسناد و سوابق مالی در جریان

پیگیری بوده که تا حال حدوداً 70% اطلاعات مالی اعضاء ثبت و نهائی گردیده است .

3- در اجرای مصوبه سال گذشته مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین تکلیف بدهی اعضای محترم

تعاونی که به تعهدات مالی خود عمل ننموده مورد پیگیری واقع شده که تا حال ارقام قابل توجهی

از دیون معوق با احتساب جرایم  و خسارات وارده تحصیل و به حساب شرکت واریز گردیده و در ادامه اقدامات ،اتمام این مهم از اولویت های تعاونی است .

4- پیرو اقدامات معموله از طریق اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پیرامون ثبت مصوبات

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده ، حصول نتیجه نهائی ازاداره کل ثبت شرکتهای تهران

در جریان پیگیری میباشد.

5- پیرامون بررسی وضعیت قراردادهای منعقده با پیمانکاران شامل لشگر ده سید الشهداء و

شرکت جهاد نصر یزد و سایرین جلسات مشترکی تشکیل و کلیه اسناد ومدارک  مثبته مورد

بازبینی و کنترل قرار گرفته که انشاء الله درادامه اقدامات قبلی ، تعیین تکلیف نهائی از جمله مواردی است که در جریان پیگیری میباشد .

6- اجرائی نمودن کلیه مصوبات قبلی مجامع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره شرکت

که تا حال بطور کامل اجراء نگردیده است .

7- شناسایی کلیه اعضائی که تمام یا بخشی از سهام خود را واگذار نموده که حسب اقدامات

صورت گرفته تا حال حدود 1000 نفر از خریداران سهام را تعیین و سوابق امر تحصیل و

در نرم افزار اداری مشخصات سهامداران غیر عضو ثبت و توجهاً مطالبات و حق پذیره تعاونی

تحصیل و بحساب منظور گردیده است .

8-تهیه و تکمیل اسناد و مدارک نقل و انتقال سهام فیمابین اعضاء ویا واگذاری به سایر اشخاص

حقیقی و حقوقی با هدف نظارت دقیق بر خرید و فروش سهام و ثبت و ضبط مراتب در سیستم

اداری و مالی که دسترسی به صاحبان جدید سهام را تسریع نماید که در اینخصوص فرمهای

مربوطه تهیه و بزودی جهت تصویب هیئت مدیره تقدیم حضور میگردد .

9- ارائه طرحی بمنظور یکنواحت نمودن دفترچه های سهام در اختیار اعضاء و خریداران

که با شفاف سازی پیرامون حصه هر یک از اعضاء از سهام کل تعاونی ، از نقل و انتقالات

غیر واقعی و طرح دعاوی احتمالی جلوگیری و توجهاً موجب ارتقاء ارزش سهام متعلقه گردد .

10- نظارت بر عملکرد ابواب جمعی اداری و مالی و نیز نگهبانان پروژه و توجهاً استقرار

ایامی از هفته در دفتر بومهن و جلوگیری از تعرضات احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی به

اراضی و پاسخگویی به مراجعین محترم .

اقدامات ماهیتی :

1- انعقاد قرارداد جدید نگهبانان پروژه در سال جاری برابر قوانین و مقررات مربوطه و

عند الاقتضاء به کار گیری افراد بیشتر در جهت تحقق این مهم .

2- با توجه به اینکه ارزش اعیانی متصرفین اراضی تعاونی سابقاً در پرونده های اجرای احکام

دادگاه انقلاب اسلامی توسط کارشناسان رسمی منتخب تعیین گردیده ، تعیین تکلیف پرداخت

حقوق صاحبان اعیانی در اولویت بوده که در جریان پیگیری میباشد.

3- پیرو اقدامات مهندسی و نقشه برداری معموله پیرامون پلاک 8/4 کشاورزان که همجوار

مورد مالکیت شرکت میباشد و با تعیین اولیه محدوده اراضی تعاونی از بروز اختلافات محلی

جلوگیری گردیده ، با فرض تصویب هیئت مدیره محصور نمودن این بخش از زمین مد نظر

بوده تا از تعرضات احتمالی جلوگیری گردد .

4- با توجه به اینکه در سنوات گذشته مطابق مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و توجهاً

تأکیدات بنیاد مستضعفان حقوق مالکانه بخشی از اراضی به متصرفین آن واگذار و برابر مفاد

قرارداد ثمن آن دریافت و وکالتنامه به نام مالکان تنظیم گردیده و حالاً در جریان نقشه برداری

جدید توسط جناب آقای مهندس     امیر آبادی مسجل و مشخص گردیده متراژ قطعات در اختیار

خریداران مازاد بر مساحت قرارداد منعقده میباشد لذا به قید فوریت و حسب رهنمود هیئت مدیره

محترم در خصوص اضافه مساحت اراضی خریداران تعیین تکلیف میگردد.

5- تعیین تکلیف تعداد 15 فقره پرونده متشکله متصرفین که در سنوات گذشته تشکیل و تا

حال بلا تکلیف مانده و در اجرای مصوبه سال گذشته هیئت مدیره مقرر گردیده با دریافت

قیمت روز اراضی طبق نظر کارشناس رسمی حصول نتیجه گردد.

6- با عنایت به اینکه بخشی از اراضی در مسیر آزادراه تهران شمال و برق فشار قوی و مسیر

لوله آب شهری بومهن و تعریض معبر عمومی بومهن قرارگرفته ، در اجرای ماده واحده لایحه

قانونی نحوه تملک اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی دولت ، در نظر است اقدامات

قانونی و ضابطه مند در جهت تحصیل غرامت و خسارات وارده به اراضی از طریق وزارت

خانه و سازمانهای مربوطه معمول گردد که در اینخصوص مقدمات اولیه آن تحقق یافته است .

7- با توجه به اقدامات صورت گرفته از طریق سازمان صنایع دستی و گردشگری استان تهران

به منظور ثبت مجموعه پروژه بعنوان شهرک گردشگری و توریستی و بهره مندی از مزایای

قانونی آن ، اقتضاء مینماید نسبت به تکمیل روند اجرائی پیگیریهای صورت گرفته در اداره

صنایع دستی و گردشگری شهرستان دماوند اقدام گردد که مراتب در جریان پیگیری میباشد.

8- پیگیری پرونده های قضائی مطروحه از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی در گستره دادگستری

کل استان تهران به طرفیت شرکت تعاونی و بطور خاص پرونده وقف مطرح در مجتمع قضائی

شهید بهشتی و باغ قریبی که در دادگاه تجدید نظر استان تهران در جریان رسیدگی میباشد.

9- با توجه به اینکه جهت مورد مالکیت تعاونی که باقیمانده اراضی اولیه بوده تحت عنوان قطعه

13 تفکیکی ، پلاک ثبتی 4 فرعی از 8 اصلی اختصاص یافته که به لحاظ وقوع مورد مالکیت

کشاورزان در همجواری ملک که آن هم سابقاً با همین پلاک ثبتی تعریف و شناخته شده ،

مشکلات زیادی برای مجموعه فراهم نموده که بر همین اساس اصلاح پلاک فرعی تخصیصی

از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مورد پیگیری واقع و تا حال نتایج مطلوبی

هم حاصل گردیده لذا اتمام و تکمیل اقدامات و اخذ رأی هیئت نظارت مرجع مزبور در دست

اقدام بوده که انشاءالله به زودی حصول نتیجه خواهد شد.

10- با توجه به تقاضای شرکت تعاونی بمنظور ارتقاء سطح اشغال ، تراکم حاصل از مصوبه

کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی و یکنواخت نمودن واحدها از طربق شهرداری پردیس و موافقت

اولیه مرجع مزبور ، پیگیری و تحصیل نتیجه نهائی اقدامات در دست اقدام میباشد.

11- تعیین تکلیف کامل دیون شرکت به شهرداری و شرکت مشاور طراحان ماندگار از طریق

وصول مطالبات تعاونی از اعضاء و سهامداران ، ویلا داران و دریافت غرامت اراضی از

وزارت راه و شهرسازی ، وزارت نیرو ، شرکت آب و فاضلاب منطقه ای استان تهران

و شهرداری بومهن وسایر منابع قابل پیش بینی.

12- پیرامون باقیمانده اراضی با ظرفیت باغ ویلا و گردشگری و توریستی ، مذاکرات اولیه با

شهرداری پردیس صورت گرفته که انشاءالله با نهائی شدن طرح بازنگری محدوده خدماتی و

قانونی پردیس و تعیین مشاور ، بطور جدی در دستور کار قرار گرفته تا حقوق حقه اعضاء

در این بخش هم تأمین و در قالب قطعات تفکیکی تحویل گردد.

13- انجام مذاکرات با شرکت های سازنده بمنظور انعقاد قرارداد احداث واحدهای مسکونی و یا

آماده سازی اراضی ، تسطیح و جدول گذاری و شبکه گذاری تأسیسات عمومی شهری که متناسب با مصوبه مجمع عمومی عادی که مقرر گردیده در اسفند ماه تشکیل و پیرامون تعیین خط مشیء و برنامه آینده تعاونی اتخاذ تصمیم نماید ، جهت گیری قرارداد مذکور مشخص خواهد شد.

14- پیگیری اقدامات صورت گرفته از ناحیه شرکت مشاور که پیرامون طراحی و نظارت و

ژئوتکنیک پروژه از جمله تعهدات قراردادی شرکت نامبرده میباشد.

15- بهره برداری از سایت رسمی شرکت تعاونی و ابلاغ کلیه اطلاعیه و دعوتنامه ها از این طریق و فعال نمودن برنامه نرم افزاری امتیازدهی واریزی اعضاء و سهامداران که در جریان نصب و راه اندازی میباشد.

 

 

 

 

جدول زمان بندی اقدامات و تدابیر شکلی و ماهیتی ملحوظ در برنامه اجرائی مدیر عامل شرکت

ردیف

شماره برنامه

شروع

پایان و نتیجه گیری

ملاحظات

1

ش1

15/10/1393

25/12/1393

 

2

ش2

15/10/1393

20/12/1393

 

3

ش3

15/10/1393

31/06/1394

 

4

ش4

15/10/1393

25/12/1394

 

5

ش5

15/10/1393

31/06/1394

 

6

ش6

15/10/1393

31/02/1394

 

7

ش7

15/10/1393

31/04/1394

 

8

ش8

15/10/1393

28/12/1393

 

9

ش9

15/10/1393

31/01/1394

 

10

ش10

15/10/1393

پیگیری ادامه دارد

 

11

م1

15/10/1393

28/12/1393

 

12

م2

15/10/1393

31/03/1394

 

13

م3

15/10/1393

31/03/1394

 

14

م4

15/10/1393

31/02/1394

 

15

م5

15/10/1393

31/02/1394

 

16

م6

15/10/1393

31/05/1394

 

17

م7

15/10/1393

31/01/1394

 

18

م8

15/10/1393

در حال پیگیری

 

19

م9

15/10/1393

31/02/1394

 

20

م10

15/10/1393

در حال پیگیری

 

21

م11

15/10/1393

در حال پیگیری

 

22

م12

15/10/1393

در حال پیگیری

 

23

م13

15/10/1393

پس از ابلاغ مصوبه مجمع

 

24

م14

15/10/1393

28/12/1393

 

25

م15

15/10/1393

31/01/1394

 

در پایان مراتب معروضه ، رجاء واثق دارد در سایه توکل به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و بهره مندی از ارائه طریق ، تدابیر و  تمهیدات و رهنمود های مدبرانه و حکیمانه اعضای مکرم و فرهیخته هیئت مدیره و بازرسی شرکت ، موجبات انجام وظیفه شایسته و بایسته و تحقق عاجل امور در دست اقدام و تأمین حقوق حقه اعضای محترم و رضایت خداوندی فراهم میگردد . انشاء الله

 

 

                                                                    با تقدیم و تجدید و تحکیم احترام

                                                                                    مدیر عامل - حسین بختیاری دربالا

                              

 

 

رونوشت : نائب رئیس محترم هیئت مدیره جناب آقـای اصغر خلیلی جهت استحضار

رونوشت : عضو محترم هیئت مدیره جناب آقای غلامرضا مراد عباسی جهت استحضار

رونوشت : عضو محترم هیئت مدیره جناب آقـای محمــود طاهـــری جهت استحضار

رونوشت : عضو محترم هیئت مدیره جناب آقای ابوالقــاسم قربــانیان جهت استحضار

رونوشت : بازرس محترم شرکت تعاونی  جناب آقای حسن جــراحــی جهت استحضار

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه پنجم اسفند 1393 و ساعت 15:21 |
 بنام خدا 

مدير عامل محترم تعاوني  

جناب بختياري 

با سلام 

عينا سوالات اعضاي محترم تعاوني كه از طريق درج  در وبلاگ

صورت گرفته جهت امعان نظر و پاسخ مناسب و شفاف سازي

و پاسخگويي لازم ارسال ميگردد .

  

درضمن  

1 تصويري از مصوبات هيات مديره 

2  گزارشي از اقدامات صورت گرفته

در طول 3ماه گذشته نيز ضميه گزارش ارسال گردد . 

 

 

باتشكر

محمد حسن جراحي

بازرس تعاوني

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه پنجم اسفند 1393 و ساعت 13:49 |
 بنام خدا

یکشنبه 3 اسفند1393 ساعت: 12:41 توسط:عضو سلام ظاهرا" مشکلی پیش اومده که اطلاع رسانی نمیکنید. اعضاء محرمند لطفا" اطلاع رسانی کنید. جلسه کارشناسی چی شد آقای جراحی بازرس محترم وب سایت ایمیل پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید

چهارشنبه 29 بهمن1393 ساعت: 23:19 توسط:یک خریدار باسلام وخسته نباشید .من سال 86 دوسهم از (فاز یک) این اراضی را خرید کرده ام .ونمی دانم باید پولی پرداخت کنم یا نه من کارمند دادگستری نیستم ونمی دانم در اینده سهمی به من تعلق خواهد گرفت یا نه برای اطلاع از روند پروژه از کجا باید پی گیری نماییم. با تشکر رضا عباسی وب سایت ایمیل نامه

تعدادی از اعضا به دفتر تعاونی تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده داد بومهن سه شنبه 28 بهمن1393 ساعت:

3:2 توسط:shahbaz دوستان سلام خودتون رو خسته نکنید

اقای جراحی قبل از انتخاب مجدد با حوصله جواب

سوالات رو میدادند اما حالا پس از ابقای مجدد ...

وب سایت ایمیل پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید دوشنبه 27 بهمن1393 ساعت: 10:46 توسط:عضو با سلام لطفا" تاریخ جلسه اسفند ماه جهت اعلام نظر کارشناسی به اعضاء رو اعلام کنید

ممنون وب سایت ایمیل پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید یکشنبه 26 بهمن1393 ساعت: 21:37 توسط:مهدي سلام

جناب جراحي در گذشته بيشترو زودتر به سوالهاي ماپاسخ ميداديد ممنون از زحماتتون وب سایت ایمیل پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید یکشنبه 26 بهمن1393 ساعت: 15:32 توسط:سهامدار سلام ، کمتر از یک هفته به پایان بهمن ماه باقی مانده است اما هنوز نتیجه کارشناسی پیشنهادات و یا تاریخ دقیق جلسه اسفند ماه نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟جلسات هیات مدیره جدید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وب سایت ایمیل پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید سه شنبه 21 بهمن1393 ساعت: 9:3 توسط:عضو با سلام لطفا برای چندمین بار از شما خواهش می کنیم نسبت به ارزش سهام و امکان خرید و فروش و متراژ زمین نسبت به هر سهم برای افرادی که پول لازمند و نیاز به فروش سهام و زمین خود دارند اطلاع رسانی کنید . ممنون وب سایت ایمیل پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید پنجشنبه 16 بهمن1393 ساعت: 22:43 توسط:مهدی سلام جناب جراحی آقای دربانی عزیز نفرمودند ساخت واحدهای مسکونی از چه موقع انجام میشود. خواهش می‌کنم شما بفرمائید ساخت از کی شروع میشود وب سایت ایمیل پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید سه شنبه 14 بهمن1393 ساعت: 22:48 توسط:یک خریدار باسلام بنده با پس اندازچندساله ام یک دفترچه دوسهمی خریده ام الان به هیچ قیمتی خریدارنداره درجلسه قبل قراربودبرای دادن زمین یااپارتمان کارشناسی کنندواعلام کنندکه درازای هرسهم چندمترزمین یااپارتمان به اعضا تعلق میگیردولی هنوزهیچی اعلام نشده پس کی اعلام میکنیدتوروخدابه فکراعضاباشید جناب مدیر عامل محترم تعاونی عینا جهت امعان نظر و پاسخ مناسب ارسال میگردد جراحی بازرس تعاونی وب سایت ایمیل نامه تعدادی از اعضا به دفتر تعاونی تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده داد بومهن یکشنبه 12 بهمن1393 ساعت: 19:14 توسط:اسدی باسلام اواخر سال گذشته بود که خبر خوبی مبنی بر تغییر کاربری و صدور 13 فقره جواز ساخت رو روی سایت قرار دادین آیا برای امسال هم خبرهای خوشی از پیشرفت در جهت خانه و یا زمین دار شدن اعضا هست ؟ وب سایت ایمیل پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید یکشنبه 12 بهمن1393 ساعت: 0:48 توسط:تj شنبه 11 بهمن1393 ساعت: 8:43 توسط:عضو ا سلام ، از مصاحبه جامع و کاملتان ممنون ، اما جناب آقای جراحی از مجمع اسفند ماه خبری هست ؟؟؟ کارشناسی ها خوب پیش میرود؟؟ کاش گزارشی از روند کارشناسی ها میذاشتید؟؟ به اسفند ماه امیدوار باشیم وب سایت ایمیل [خصوصی] پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید سه شنبه 7 بهمن1393 ساعت: 12:10 توسط:حمیدت با سلام جناب آقای جراحی در خصوص جلسه معینه در اسفند ماه که در مجمع گذشته درخواست شد خبری هست ؟؟؟ کارشناسی ها انجام شده ؟؟؟؟ وب سایت ایمیل [خصوصی] آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت سوم//,[ل وب سایت ایمیل پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید جمعه 10 بهمن1393 ساعت: 13:13 توسط:عضو با عرض خسته نباشید تعداد سهام قبلا" 10/000 سهم بود اینبار 200 سهم اضافه شده دلیلش چیه؟ مگه دوباره شرکت تعاونی داره عضو میگره که تعداد سهام اضافه شده؟ ممنون از پاسخگویی وب سایت ایمیل پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید پنجشنبه 9 بهمن1393 ساعت: 12:21 توسط:مهزاد دزفولی با سلام خدمت جناب آقای جراحی بازرس محترم تعاونی که الحق و انصاف خالصانه جهت شفاف سازی وضعیت تعاونی زحمت می کشند. با توجه به اینکه رییس هیات مدیره فرمودند 90 هکتار از 270 هکتار زمین تعاونی در کمیسیون ماده 5 بعنوان یک شهر تعریف شده و بر مبنای آن سیزده فقره جواز ساخت با متراژ 650 هزار متر مربع داده شده است که آن را در بین 10000 سهام دار تقسیم کنیم تراکم هر سهم حدودا 65 متر مربع آنهم تراکم می شود که قاعدتا توجیه اقتصادی برای سهام داران ندارد از اینرو اگر امکان دارد بفرمایید الباقی زمین وضعیتش به چه صورت خواهد بود و آیا با همان وضعیت در بین سهامداران تقسیم می گردد ؟!!!! وب سایت ایمیل پاسخ ریاست هیات مدیره تعاونی به سوالات مطرح شده جدید چهارشنبه 8 بهمن1393 ساعت: 12:18 توسط:عضو با سلام جناب آقای جراحی لطفا" در مورد گزارش اخبار صدا و سیما در مورد کاربری زمینها اطلاع رسانی فرمایید ممنون وب سایت ایمیل 3 سه شنبه 7 بهمن1393 ساعت: 12:32 توسط:شهباز اقای جراحی چرا جواب اعضا رو جدیدا نمی دید وب سایت ایمیل آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت سوم سه شنبه 7 بهمن1393 ساعت: 12:22 توسط:محمود با سلام من یکی از خریداران دو سهم از زمینهای تعونی از یکی از اعضای اصلی هستم متاسفانه با خبری که شنیدم بسیار شوکه شدم خواهش میکنم آقای جراحی تحقیق بفرمایند و اعضا را از نگرانی در بیاورند وب سایت ایمیل آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت سوم سه شنبه 7 بهمن1393 ساعت: 12:7 توسط:محمود من یکی از خریداران دو سهم از زمینها از اعضای اصلی هستم خدا میدونه از پس اندازکارمندی اقدام به خریدکردم حالا نگران پولم هستم آقای جراحی هم دیر به دیر به وبلاگشون سر میزنند دفتر هم کار را به آقای جراحی حواله میکنند خلاصه اعضا سر در گم هستند یکی نیست جواب بده و اعضا را از نگرانی در بیاره با تشکر وب سایت ایمیل تصاویر اولین جلسه هیات مدیره 93/10/15 سه شنبه 7 بهمن1393 ساعت: 10:21 توسط:عضو با سلام و عرض خسته نباشید آقای جراحی آیا خبر اخبار شبکه 5 صدا و سیما رو که در تاریخ 93/11/4 پخش شد رو تایید میکنید؟ اگر مورد تایید است تکلیف چی میشه؟ لطفا" اطلاع رسانی کنید ممنون وب سایت ایمیل آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت سوم دوشنبه 6 بهمن1393 ساعت: 22:39 توسط:جراحی بازرس تعاونی جناب بختیاری مدیر عامل محترم تعاونی عینا نظر اعضا ارسالا میگردد جهت امعان نظر و پاسخ لازم وب سایت ایمیل آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت سوم دوشنبه 6 بهمن1393 ساعت: 21:3 توسط:نظرات یکشنبه 5 بهمن1393 ساعت: 15:42 توسط:عضو سلام خسته نباشید آقای جراحی آیا گزارش کمیسیون 90 راجع به زمین 270 هکتاری شبکه 5 اخبار پایتخت مربوط به زمین های تعاونیه ؟؟ خواهشاً شفاف سازی کنید / اخبار پایتخت روز چهارم بهمن ماه راجع به تخلف تعاونی مسکنی به زمین 270 هکتاری و ابطال پروانه ساخت مربوطه و تخلف مدیران و غیره خبر گزارش کرد اگه ندیدد روی آرشیو شبکه 5 هست . ممنون وب سایت ایمیل [خصوصی] آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت سوم یکشنبه 5 بهمن1393 ساعت: 14:8 توسط:محمود محمود با سلام و خسته نباشید . ایا روزی میرسد که تکلیف این زمین مشخص شود که تعاونی زمین را تقسیم کند یا بسازد ؟ وب سایت ایمیل [خصوصی] ... وب سایت ایمیل آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت سوم

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه پنجم اسفند 1393 و ساعت 13:36 |

ریاست محترم هیئت مدیره تعاونی مسکن دادسرا تهران به سوالات جدید مطرح شده در تاریخ 93/11/8 این گونه پاسخ دادند :

1-اراضی تعاونی مسکن و اراضی پردیس چند هکتار می باشد در مالکیت چه کسی است آیا سند دارند یا خیر ؟

پاسخ : اراضی تعاونی مسکن دادسرای تهران 270 هکتار از اموال خالص بنیاد مستضعفان را که به طور مستقیم زیر نظر دفتر مقام عظمای ولایت اداره می شود خریداری و بهای عادله آن را در وقت مقرر تماما به بنیاد مستضعفان پرداخته و اراضی مسکونی به مالکیت تعاونی درآمده است. اراضی موصوف تماما در تصرف تعاونی بوده و اسناد مالکیت رسمی آن در دفترخانه به نام تعاونی مسکن نقل و انتقال گردیده است .

2- کاربری زمین چه بوده و آیا مجوز ساخت و ساز دارد یا خیر ؟

پاسخ : به لحاظ اطاعت پذیری جامعه قضات و کارمندان از قانون و ضرورت استمرار تعاونی در مدار قانون و حفظ حقوق کارمندان پس از انتقال رسمی ملک به نام تعاونی و همچنین استمرار جایگاه مالکیت، با شهرداری محترم منطقه توافق در تغییر کاربری و مجوز کاربری مسکونی شده و با اصلاح طرح و تصویب طرح تفصیلی ارتقا پردیس به متراژ 250 هکتار و با نظریه مشاور منصوب استانداری تهران (شرکت پی کتر) مصوبه وزارتین مسکن و کشور مبنی بر ارتقا پردیس و نهایتا تغییر کاربری اراضی تعاونی مسکن به متراژ تقریباً 90 هکتار در کمیسیون ماده 5 با حضور دهها تن از مدیران ارشد استانی تصویب و ابلاغ شده است که به موجب این طرح (تغییر کاربری) این اراضی با اهداء  باغ ، فضای سبز ، تاسیسات شهری ، خدمات عمومی ، آتش نشانی ، آموزشی ، فرهنگی ، مذهبی ، حریم دکل های برق فشار قوی و جاده اتوبان احداثی ، باقیمانده اراضی خالصه به عنوان یک شهر تعریف شده با ساختار قانونی و رعایت تمامی ضوابط شهری با عنوان اراضی الحاقی به پردیس شناسایی ، تصویب و ابلاغ شده است و متعاقب این تغییر کاربری قانونی توافق با شهرداری در سال 92 با عنوان صدور مجوز ساخت و ساز انجام و نهایتا با صدور پروانه به متراژ نزدیک به 650 هزار مترمربع امکان ساخت و ساز در تراکم متوسط و کم و با صدور سیزده فقره دفترچه جواز ساخت مهیا کرده اند. مطابق مقررات مشاور انتخاب ، حقوق قانونی دولت پرداخت و اقدامات تعاونی تماما بر مدار قانون و مصوبات مراجع قانونی بوده و انشاالله با فراهم نمودن مقدمات ساخت ، انتقال نزدیک به سه هزار نفر از شهروندان ممتاز تهران به عنوان کارکنان دستگاه قضایی مهیا و اسکان خواهد شد. خروج این تعداد، امتیازی است برای راحتی و فراغ همکاران قضائی و ایجاد فضای بهتر در کلان شهر تهران ، جلوگیری از ترافیک در تردد و ایجاد آرامش روحی و روانی برای پرسنل و نهایتا اینکه قشر ممتاز و عالی کارکنان دستگاه قضائی که وظیفه حراست از جان ، مال ، ناموس و عرض و حیثیت مردم را دارند خدمات بهینه انجام خواهد شد .

3- موضوع اخیر حجمه بعضی از افراد مبنی بر فاقد کاربری بودن اراضی تعاونی چیست آیا آثاری داشته است یا خیر ؟ اخباری در صدا و سیما در خصوص اراضی ویلاهای پردیس در کنار زمین های تعاونی منتشر شده که کمیسیون اصل 90 پیگیرند آیا این مساله صحت دارد؟ گزارش کوتاه از وضعیت تعاونی و اراضی و ارزش افزوده اراضی و سرمایه فعلی و واقعی سهامداران و اینکه آیا ارتقا ارزش داشته یا خیر بیان فرمایید؟

منطقه پردیس از دیرباز به لحاظ نبود کاربری های مصوب قانونی و صدور اسناد معارض و بروز مالکیت های متداول از نظر خدمات فنی و مهندسی ، نظارتی ، شهرداری و اسناد رسمی مشکلاتی برای مراجع قضائی به دنبال داشته که هر روزه شاهد گزارش تخریب مستحدثات خارج از قانون افراد بوده ایم که گزارشات تصویری و صوتی موید این ادعاست ولی اراضی تعاونی بنابر دلایل مشروحه فوق و ایضاً به این دلایل که 1- دارا بودن سند مالکیت به نام تعاونی 2- انتقال ناشی از بیع از بنیاد مستضعفان به تعاونی و مشروعیت و قانونیت این معامله 3- ارتقا طرح تفصیلی پردیس و انطباق آن بر اراضی تعاونی 4- صدور مجوز تغییر کاربری و همچنین کاربری مسکونی اراضی توسط کمیسیون ماده 5 استانداری 5- صدور پروانه مسکونی توسط شهرداری فاقد هرگونه ایراد قانونی می باشد.

موضوع جدید که رسانه ای گردیده هیچ ارتباطی به اراضی تعاونی ندارد و اراضی بالادست این تعاونی که از سال های قبل توسط افرادی با احداث ویلا همراه بوده ارتباطی به تعاونی ندارد و مدیران تعاونی نیز به همراه دیگر کارگزاران قانون همکاری در اجرای قانون و جلوگیری از ساخت و ساز خارج از روابط شهری می باشد. اراضی موصوف و ویلاهای احداثی هیچ ارتباطی با تعاونی ندارد و متعلق به افراد و مالکین شخصی می باشد . موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس و هیئت نظارت بر حقوق بیت المال دادگستری پیگیری و با ارائه مدارک مثبت حقانیت ادعا اثبات و به صراحت مراتب سلامت اقدامات قانونی تعاونی و مالکیت اراضی مذکور و کاربری اعلامی مورد تایید مقامات واقع شده است. ضمنا به لحاظ اینکه تنها اراضی باقی مانده  در شرقی ترین نقطه تهران که دارای مالکیت کامل و تغییر کاربری مسکونی و پروانه ساخت می باشد اراضی تعاونی مسکن دادسرا است که هر روزه شاهد رشد ریالی و سنگین شدن بهای اراضی می باشیم که جا دارد کلیه همکاران محترم به لحاظ آینده درخشان اراضی و رشد روزافزون آن نسبت به استمرار مالکیت خود و عدم نقل و انتقال مالکیت آن خودداری نمایند. بسیاری از عوامل محلی مخصوصا مشاوران املاک به قصد بدست آوردن سهام همکاران با قیمت نازل، شایعات مذکور را که کاملا پاسخ داده شده پراکنده اند و همکاران محترم و ارجمند و صاحبان سهام به این شایعات حساب شده توجه نکنند و هرگونه سوال ایشان توسط سایت و دفتر تعاونی پاسخ داده خواهد شد.

تعداد سهام تعاونی : 9625 می باشد. سقف نهایی سهام 10200 و تعداد صاحبان سهام 3230 نفر که سهام ایشان به صورت 4 سهمی ، 3 سهمی، دو سهمی و تک سهمی میباشد.

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه هشتم بهمن 1393 و ساعت 17:16 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه هشتم بهمن 1393 و ساعت 10:44 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه هشتم بهمن 1393 و ساعت 10:32 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه هشتم بهمن 1393 و ساعت 10:31 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه هشتم بهمن 1393 و ساعت 10:29 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه هشتم بهمن 1393 و ساعت 10:20 |

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

به شماره ثبت 225962

 باتوجه به عدم حصول حد نصاب قانونی در تشکیل مجمع نوبت دوم ، لذا به جواز حاصل از ماده 30 قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 و اصلاحی 1377/07/05 و ماده 20 اساسنامه مورد عمل شرکت و ماده 4 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب 1387/03/09ثبت 225962 دعوت میشود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که رأس ساعت 15 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 1393/10/30  در محل سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره ) واقع در تهران ، خیابان داور ، دادگستری استان ، طبقه همکف به منظور رسیدگی به :

1- تصویب اساسنامه جدید

2- تغییر و اصلاح ماده شش اساسنامه بمنظور تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی

3- تغییر و اصلاح ماده 21 اساسنامه و افزایش تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

4- تغییر واصلاح ماده 34 اساسنامه و افزایش تعداد بازرسان اصلی و علی البدل  

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.

1- مستنداً به بند 2 ماده 21 آیین نامه, مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دوسوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان
 تام الاختیار آنها رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور ، در نوبت دوم با اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود نوبت سوم با حضور هر تعداد اعضاء رسمی است .

2- مستفاد از ماده 19 آیین نامه, هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری از میان اعضاءتعاونی یا خارج از آنان برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در اجرای تبصره های یک و دو ماده 19 تایید نمایندگی های موضوع این ماده در زمان ورود به مجمع با مقام دعوت کننده بوده و حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع عمومی ممنوع میباشد.

به تجویز ماده 11 آیین نامه, هر یک از اعضاء تعاونی می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی ، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است را به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند ، مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب ،در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرر دعوت به تشکیل می گردد قرار گیرد.   

                                           

                                                                                         عباسعلی دریانی 

                                                       رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسری   عمومی و                                                                                          انقلاب تهران


برچسب‌ها: آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه بیست و دوم دی 1393 و ساعت 10:13 |
اولین جلسه هیات مدیره 93/10/15

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در یکشنبه بیست و یکم دی 1393 و ساعت 14:43 |
 

امروز یکشنبه 15 دی 1393 ساعت 16 اولین جلسه هیات مدیره بعد از برگزاری مجمع برگزار شد .

در ابتدای جلسه جناب آقای دریانی ریاست محترم هیات مدیره تعاونی از 3 نفر از اعضای سابق هیات مدیره جناب اقای نصراله معاون محترم امور مالی و نایب ریس هیات مدیره سابق تعاونی ، جناب آقای شاملووکیل محترم دادگستری و عضو هیات مدیره سابق ، جناب آقای امرجی همکار محترم قضایی و عضو هیات مدیره و مدیر عامل سابق تعاونی تشکر کردند و آرزوی سلامتی و بهروزی برای آنان نمودند و لوح تقدیری به سپاس از زحمات نامبردگان در طول خدمت صادقانه تقدیم کردند .در ادامه انتخابات داخلی هیات مدیره برگزار شد و جناب آقای دریانی مجدداً بعنوان رییس هیات مدیره انتخاب شدند.جناب آقای خلیلی بعنوان نایب رییس هیات مدیره و جناب آقای طاهری و جناب آقای مراد عباسی بعنوان منشی هیات مدیره و جناب آقای بختیاری مدیر عامل سابق تعاونی نیز برای مدت یکسال دیگر در پست خود ابقا و مقرر گردید ظرف مدت 15 روز برنامه های آتی خود را به هیات مدیره ارائه نماید.جلسات هیات مدیره دوشنبه ها صبح ساعت 6 و نیم صبح هر دوهفته یک بار برگزار خواهد شد و مقرر گردید اعضای هیات مدیره روز جمعه به همراه مهندسین و مدیر عامل از پروژه بازدید کنند .جناب اقای مراد عباسی عضو محترم هیات مدیره نیز اظهار داشت اکثریت اعضاء خسته شده اند و اولین برنامه فروش باشد نه ساخت که اکثر اعضا هیات مدیره موافقت خود را اعلام کردند و موضوع فروش را موکول به وجود خریدار دانستند و قرار بر این شد که جوانب امر توسط مدیر عامل بررسی و گزارش کاملی درخصوص تقسیم زمین یا مشارکت در ساخت یا فروش زمین تهیه گردد. سپس در خصوص موارد فوق تصمیم گیری نمایند. جلسه راس ساعت 17و سی دقیقه با ذکر صلوات به پایان رسید .

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در یکشنبه بیست و یکم دی 1393 و ساعت 9:57 |


برچسب‌ها: اگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در شنبه بیستم دی 1393 و ساعت 9:59 |


برچسب‌ها: آگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در جمعه نوزدهم دی 1393 و ساعت 9:56 |


برچسب‌ها: اگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه هجدهم دی 1393 و ساعت 9:50 |


برچسب‌ها: آگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه هفدهم دی 1393 و ساعت 9:45 |


برچسب‌ها: آگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه شانزدهم دی 1393 و ساعت 9:41 |


برچسب‌ها: ترازنامه و تراز آزمایشی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه پانزدهم دی 1393 و ساعت 23:2 |


برچسب‌ها: آگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه پانزدهم دی 1393 و ساعت 20:23 |


برچسب‌ها: آگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در یکشنبه چهاردهم دی 1393 و ساعت 20:5 |

آیین نامه معاملات

     بخش اول : کلیات

ماده یک - چارچوب معاملات

بخش دوم : مراجع تصمیم گیری

ماده دو - طبقه بندی معاملات

 ماده سه - مراجع تصمیم گیری

بخش سوم : روش انجام معاملات خرید

ماده چهار - معاملات جزئی

ماده پنج - معاملات متوسط

ماده شش - معاملات عمده

ماده هفت - تحویل کالا

بخش چهارم : روش انجام معاملات فروش و ارائه خدمات

ماده هشت - معاملات جزئی

ماده نه - معاملات متوسط و عمده  

ماده ده - نرخ خدمات جزئی ،متوسط و عمده

بخش پنجم : کمیسیون معاملات

ماده یازده - کمیسیون معاملات

بخش ششم : سایر مقررات و مواد

ماده دوازده - مواردیکه از شمول مزایده و مناقصه خارج است .

ماده سیزده  - تقسیم و تجزیه معامله

ماده چهارده - معاملات بصورت معاوضه

ماده پانزده - خرید خدمات کارشناسان

ماده شانزده - کمیسیون تعیین وقت

ماده هفده - پرداخت هزینه های مطابق با قوانین و مقررات جاری دولتی

ماده هجده - تعداد مواد و تبصره های آئین نامه

بخش اول :کلیات

ماده یک : شرکت تعاونی کلیه معاملات خود را از قبیل خرید (اعم از مصالح ، کالا ، مواد ، ماشین آلات فنی و لوازم اداری و غیره )و انعقاد هر گونه پیمان یا قرارداد با اشــخاص حقیقی یا حقوقی
 ( خدمات فنی و غیر فنی ، حسابرسی ، مشاوره ، اجاره ، رهن ، تعمیر و نگهداری ، ترخیص کالا ، راه اندازی پروژه ) فروش (لوازم اسقاط و مستعمل )و سایر اموری که در راستای اهداف تعاونی باشد و بر اساس ضوابط مندرج در این آئین نامه بعمل خواهد آورد.                                              

بخش دوم : مراجع تصمیم گیری

ماده دو : معاملات مربوط به خرید و انجام امور تعاونی از نظر مبالغ در سه سطح صورت میگیرد .

الف : معاملات جزئی

عبارت است از معاملاتی که مبلغ آن از 30/000/000 ریال برای هر مورد معامله تجاوز ننماید .

ب:معاملات متوسط

عبارت است از معاملاتی که مبلغ آن بیشتر از 30/000/000 ریال و حداکثر200/000/000  ریال برای هر مورد معامله باشد .

ج:معاملات عمده

عبارت است از معاملاتی که مبلغ آن بیش از200/000/000  ریال برای هر مورد معامله است .

تبصره یک :مبنای حد نصاب در معاملات بر حسب مورد نیاز (بنا به تشخیص مراجع تصمیم گیری در ماده سه ) مبلغ معامله و یا مبلغ برآورد ارزیابی توسط کارشناسان منتخب شرکت تعاونی میباشد .     

تبصره دو: حد نصاب معاملات خرید هر ساله به پیشنهاد مراجع تصمیم گیری در مجمع عمومی طرح و پس از تصویب به مورد اجرا گذارده خواهد شد .حد نصاب های مذکور تا ابلاغ بعدی معتبر و لازم الاجرا میباشد.                                                                                            

ماده سه : مراجع تصمیم گیری در انجام معاملات در سطوح سه گانه ماده دو این آیین نامه به شرح ذیل تعیین میگردند .

الف - معاملات جزئی - مدیر عامل

ب - معاملات متوسط - مدیر عامل با اخذ مجوز از هیات مدیره

ج- معاملات عمده- با تصویب هیات مدیره

تبصره : هیات مدیره و مدیر عامل میتواند بخشی از اختیارات خود را به هریک از مسئولان تعاونی تفویض نماید . تفویض اختیارات ، از مسئولان سلب مسئولیت نخواهد نمود.

بخش سوم :روش انجام معاملات خرید

ماده چهار : در مورد معاملات جزئی مأمور تدارکات (مسئول خرید ) مکلف است پس از تحقیق کامل در خصوص کیفیت و قیمت مورد معامله ( حداقل مراجعه به سه فروشنده اصلی ) معامله را با رعایت صرفه و صلاح  شرکت تعاونی و با اخذ مجوز مدیر عامل صورت دهد .                                   

مسئول خرید باید ذیل فاکتور خرید و یا خدمات را با قید نام و نام خانوادگی و تاریخ و ذکر اینکه معامله با کمترین بهای ممکن انجام شده امضا نماید .                                                          

ماده پنج: در مورد معاملات متوسط مأمور تدارکات ( مسئول خرید )یا سرپرست کارگاه موظف است پس از تحقیق کامل در خصوص کیفیت و اخذ استعلام بهای کتبی از فروشندگان اصلی و یا انجام دهندگان کار قیمت های پیشنهادی را جهت بررسی واتخاذ تصمیم به مدیرعامل ویا هیات مدیره ارائه نماید ، مراجع تصمیم گیری کننده موظفند کمترین قیمت را با توجه به کیفیت و مرغوبیت کالا و زمان تحویل و نحوه پرداخت مبلغ آن حداکثر پس از3  (سه ) روز انتخاب و جهت انجام معامله به مسئولین  ذیربط ابلاغ نمایند.                                                                                    

تبصره یک : در برگهای استعلام بهاء بایستی نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمات بطور کامل و صریح تعیین شود و فروشنده یا انجام دهنده کار نیز حداقل قیمت پیشنهادی خود را نوشته و باذکر نشانی کامل و با قید تاریخ مدت اعتبار مهر و امضاء نماید .                                                          

تبصره دو : مأمور تدارکات یا سرپرست کارگاه موظف است برگه های استعلام بهاء را با ذکر اینکه استعلامهای انجام شده به حداقل قیمت ممکن به عمل آمده است تایید و امضا نماید .

تبصره سه : اخذ سه استعلام بهاء از سه فروشنده اصلی الزامی میباشد .

تبصره چهار : در صورتی که اخذ استعلام بهاء مقدور نباشد و یا خرید یا انجام کار جنبه اضطراری و فوری داشته باشد ، انجام معامله بدون اخذ استعلام بهاء به پیشنهاد سرپرست واحد مربوطه و مدیرعامل پس از تصویب هیات مدیره انجام میگیرد .(هیات مدیره موظف است دلایل موضوع را در دفتر صورتجلسات هیات مدیره ثبت و مدارک مربوط را به نحو مناسب بایگانی نماید و موضوع را به اطلاع اولین جلسه مجمع عمومی برساند .)                                                                      

ماده شش: انجام معاملات عمده از طریق برگزاری مناقصه خواهد بود .روش برگزاری مناقصه با توجه به مبلغ معامله وبنا به تصویب هیات مدیره بصورت عمومی و یا محدود برگزار میشود .

1-6 : مناقصه عمومی از طریق انتشار آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت بنا به اهمیت معامله و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برگزار خواهد شد .

مناقصه محدود از طریق ارسال آگهی مناقصه و دعوتنامه شرکت در مناقصه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح انجام میشود .دراین صورت آگهی مناقصه و دعوتنامه شرکت در مناقصه باید برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر ، ارسال میگردد (طبق تبصره دو این ماده)

تبصره یک : درصورتیکه هیات مدیره انتشار آگهی مناقصه عمومی را در چند محل ضروری تشخیص دهند میتواند درآن محل اقدام به انتشار آگهی نماید .

تبصره دو :نحوه تهیه لیست واجدین شرایط شرکت در مناقصه محدود به شرح ذیل میباشد :

تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه ، ماشین آلات و لوازم کار ، نوع تکنولوژی و استانداردهای مورد عمل ، کادر فنی و تخصصی ، سابقه کار و سایر شرایطی به عمل خواهد آمد که به اقتضای معامله از طرف هیات مدیره تعیین میشود .                                                                      

2-6آگهی مناقصه و یا دعوتنامه باید حداقل حاوی موارد ذیل باشد :

1-2-6:ذکر کلیه مشخصات و شرایط مورد معامله به نحو مناسب در آگهی یا دعوتنامه .

2-2-6:تعیین مدت لازم از تاریخ آخرین انتشار آگهی یا دعوتنامه جهت ارسال مدارک یا مراجعه به شرکت تعاونی به منظور اخذ مدارک شرکت در مناقصه

3-2-6:قید اختیار شرکت تعاونی در رد یا قبول پیشنهادات

4-2-6: تعیین میزان سپرده یا تضمین شرکت در مناقصه

5-2-6:تعیین میزان تضمین انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن .

6-2-6:تعیین حداکثر مهلت بررسی پیشنهادات و برنده مناقصه .

7-2-6 :ذکر میزان پیش پرداخت (حداکثر 25% مبلغ پیمان ) و تعیین نوع تضمین مربوطه.

8-2-6 :تعیین مدت و نحوه تحویل کالا با اجرای کار بر حسب مورد به نحو مناسب .

9-2-6 :اخذ پیشنهادات در پاکتهای سربسته .

تبصره یک : هنگام تنظیم قرارداد بایستی معادل 10% کل مورد معامله را به منظور حسن انجام کار به صورت تضمین نامه بانکی و یا سفته از پیمانکار ( فروشنده ) دریافت نموده ودر صورت اخذ سفته شرکت تعاونی موظف است در هر پرداخت 10% از مبلغ صورت وضعیت را بعنوان سپرده انجام کار و سایر کسورات قانونی از قبیل مالیات ، بیمه ، تأمین اجتماعی و ....کسر نموده و مابقی را در وجه پیمانکار بپردازد.50% از کسورات حسن انجام کار در هنگام تحویل موقت و 50 % مابقی در زمان تحویل قطعی قابل استرداد می باشد . کسورات قانونی نیز بایستی به حسابهای اعلام شده از طرف مراجع ذیصلاح واریز گردد.                                                          تبصره دو : در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد ، هیات مدیره  میتواند تشریفات مناقصه را تجدید و یا موضوع را جهت اخذ تصمیم به مجمع عمومی ارجاع نماید.                      

3-6 :روش بررسی پیشنهادات و تعیین برنده مناقصه بصورت زیر صورت میگیرد:

هیات مدیره پاکتهای رسیده را افتتاح و پس از بررسی پیشنهادات از نظر کامل بودن مدارک و رعایت شرایط ، کمترین قیمت پیشنهادی را که در بین پیشنهادات مورد قبول وجود دارد قیمت عادلانه تشخیص داده شود بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود .                                                 

تبصره یک : قیمت عادلانه کار قبل از افتتاح پاکتها توسط کارشناس فنی شرکت تعاونی یا کارشناسان دیگر به انتخاب هیات مدیره تعیین میشود در صورتیکه قیمتهای پیشنهادی با قیمت عادلانه ی کار تفاوت قابل توجهی داشته باشد ، هیات مدیره پس از اخذ استعلام از حداقل سه فروشنده اصلی ، برنده مناقصه را اعلام خواهد نمود                                                                                

تبصره دو :در صورتیکه فقط یک پیشنهاد رسیده باشد هیات مدیره میتواند از طریق استعلام بهاء اخذ قیمت نموده و برنده تعیین کند.

تبصره سه : در مواردیکه بیش از یک نوع کالا و یا کار یکجا به مناقصه گذاشته شده باشد هیات مدیره میتواند با توجه به شرایط قید شده در مدارک مناقصه نسبت به تعیین برنده کل مناقصه یا برنده جزئی از مناقصه (هریک از کالا ها  و خدمات ) اقدام نماید .                                                     

تبصره چهار : هیات مدیره میتواند برنده اول و برنده دوم مناقصه تعیین کند در این صورت سپرده یا تضمین برنده دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول و اخذ تضمین انجام تعهدات ، مسترد خواهد شد .

چنانچه برنده اول از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت مقرر نسبت به سپردن تضمین انجام تعهدات و انجام معامله اقدام نکند سپرده یا تضمین شرکت در مناقصه اول به نفع شرکت تعاونی ضبط میشود.

تبصره پنج : علاوه بر روش پیمانکاری عادی ، سایر روشهای اخذ خدمات فنی از پیمانکاران و خرید کالا (واردات ) با تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت .                                              

در این رابطه هیات مدیره موظف است دستور العمل های خاص مورد نیاز را تهیه و به مجمع عمومی ارائه نماید .

ماده هفت : تحویل کالا یا کار در معاملات جزئی رأساً بوسیله انباردار و یا تحویل گیرنده کار یا خدمت حسب مورد ، در معاملات متوسط و عمده بوسیله هیاتی مرکب از مسئول تدارکات ، مدیر عامل و نماینده هیات مدیره انجام خواهد شد .                                                                 

بخش چهارم - روش انجام معاملات فروش و ارائه خدمات

ماده هشت : فروش جزئی در شرکت تعاونی پس از تصویب نرخ سود توسط هیات مدیره طبق روال عادی شرکت تعاونی صورت خواهد گرفت . ارائه خدمات و کار جزئی طبق روال عادی و پس از تصویب مدیرعامل انجام میشود.                                                                                  

ماده نه : فروش متوسط و عمده پس از تایید مدیر عامل و تصویب هیات مدیره انجام میشود .

تبصره یک : در صورتیکه انجام فروش کالا و خدمات در راستای وظایف اصلی شرکت تعاونی نباشد، انجام معامله از طریق انجام تشریفات مزایده و با عقد قرارداد خواهد بود .(موارد مشمول اینگونه معاملات ، فروش ضایعات ، دارایی های مستعمل ، املاک و مستغلات، ماشین آلات و وسایل نقلیه و غیره می باشد).                                                                                               

9-1- :روش برگزاری مزایده فروش متوسط و عمده از طریق انتشار آگهی مزایده در روزنامه های کثیر الانتشار خواهد بود رعایت نکات زیر در مزایده الزامی است :

1- 9-1 انتشارآگهی در روزنامه کثیرالانتشار از یک تا سه نوبت بنا به تشخیص هیات مدیره

2-9-1 درج اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و میزان کالا.

3-9-1 تعیین بهای پایه فروش توسط هیات مدیره بر اساس قیمتهای روز با استعلام بهاء یا ارزیابی توسط کارشناس منتخب و معامله با خریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد مینماید.

4-9-1 مردود شناختن کلیه پیشنهادات واصله کمتر از قیمت پایه و تجدید مزایده

5-9-1 دریافت بهای فروش قبل از تحویل کالا

6-9-1 رعایت شرایط و مقررات تشریفات مناقصه طبق مفاد ماده شش این آیین نامه تا آنجا که باعمل مزایده و سایر شرایط مربوطه منطبق باشد .

9-2- در صورتیکه انجام عمل مزایده به تشخیص مدیرعامل و هیات مدیره میسر و یا به مصلحت نباشد میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد مشروط بر آنکه موضوع در اولین مجمع عمومی مطرح و مورد تصویب واقع شود . در این صورت هیات مدیره نحوه انجام اینگونه معاملات را در هر مورد با کسب نظر مجمع عمومی اعلام خواهد نمود.                                                           

تبصره یک : فروش کالاها در اشکال معاملات متوسط و عمده به اعضاء هیات مدیره و اقربای آنان ممنوع میباشد.

ماده ده : نرخ خدمات جزئی توسط هیات مدیره به مدیرعامل ابلاغ و طبق روال معمول شرکت تعاونی انجام میشود و نرخ خدمات متوسط و عمده پس از تصویب هیات مدیره جهت اجرا به مدیرعامل ابلاغ میگردد.                                                                                            

بخش پنجم :کمیسیون معاملات :

ماده یازده : به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن بخش از معاملات خرید و فروش کالا و خدمات که طبق آیین نامه به عهده کمیسیون معاملات گذارده شده است ، کمیسیون معاملات مرکب از اشخاص ذیل خواهد شد :

1- مدیر عامل یا نماینده وی         2- معاون امور بازرگانی          3- معاون امور مالی
 4- معاون ( مدیر ) واحد درخواست کننده       5- یک نفر کارشناس مربوط با انتخاب هیات مدیره تبصره یک - کمیسیون معاملات به ریاست مدیرعامل و یا معاون امور بازرگانی تشکیل و جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهدبود.

بخش ششم : سایر مقررات و موارد متفرقه

ماده دوازده : مواردیکه از شمول مزایده و مناقصه مستثنی هستند بشرح زیر می باشد :

1- خرید کالاهای انحصاری که از طرف مراجع صلاحیت دار دولتی و صنفی دارای نرخ مصوب باشند .خرید اینگونه کالاها باید در راستای وظایف اصلی شرکت تعاونی و طبق اساسنامه باشد.

2- معاملاتی که طرف آنها وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی بوده و انجام معامله مطابق وظایف مندرج در اساسنامه باشد.

3- خرید از اتحادیه های تعاونی مربوطه و فروش اتحادیه ها به اعضا

4- پرداخت کرایه حمل و نقل هوایی ، دریایی  و هزینه مأموریت و مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ مصوب

5- پرداخت حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری تا میزان تعرفه های قانونی کارشناسان رسمی و حق الوکاله وکلای رسمی دادگستری و حق الزحمه حسابرسان اتاق تعاون(موسسه حسابرسی جامع)

ماده سیزده : تقسیم و تجزیه معاملات خرید و فروش کالا و خدمات و یا انجام آن در دفعات متعدد به منظور استفاده از حد نصاب کمتر به نحوی که معاملات عمده به متوسط و یا معاملات متوسط به معاملات جزئی تبدیل گردد به هیچ وجه مجاز نمی باشد . مگر در مواردی که زمان مشخص برای خرید برخی از مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز در طول مدت اجرای کار قابل پیش بینی نبوده و یا خرید اقلام مزبور به صورت کلی امکان پذیر و یا به صرفه و صلاح نباشد و تجزیه معامله اجتناب ناپذیر است . اینگونه موارد عبارتند از : انواع تیرآهن و میل گرد مصالح شامل سیمان ، شن ، ماسه ، آجر ، آهک ، گچ ، قیر و آن دسته از مصالح ساختمانی که بصورت فله خریداری میشود . یا به واسطه حجم زیاد و مشکلات حمل و نقل در دفعات مورد نیاز باشد.           

ماده چهارده :معاملات پایاپای (معاوضه )

14-1- خرید و فروش کالا و خدمات جزئی بصورت معاوضه بنا به تشخیص مدیر عامل صورت خواهد گرفت .

14-2- معاملات متوسط و عمده بصورت معاوضه پس از تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت

ماده پانزده : خرید خدمات کارشناسان و مشاوران طبق دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره میرسد انجام خواهد شد .

ماده شانزده : به منظور رسیدگی به آن بخش از معاملات جزئی که امکان تهیه فاکتور ندارد ، کمیسیونی متشکل از مدیر عامل یا نماینده وی ، مدیر قسمت درخواست کننده ، مسئول واحد بازرگانی (تدارکات یا خرید ) تشکیل میشود . این کمیسیون به عنوان امین تعاونی محسوب شده و صورتجلسات آن بعنوان فاکتور معتبر حسابداری جهت ثبت و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی به امور مالی ارسال خواهد شد.                                                                         

ماده هفده : پرداخت هزینه های مصرفی از قبیل آب و برق ، گاز ، تلفن ، سوخت و .... طبق قوانین و مقررات جاریه دولتی باید پرداخت شود مشمول این آیین نامه نمی شود .

ماده هجده : این آیین نامه در هجده ماده و نوزده تبصره و سی و پنج بند ، در تاریخ 09/10/1393 به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده و لازم الاجراء می باشد .

                                                       

 هیئت رئیسه مجمــع

 

   رئیس مجمع                       نایب رئیس مجمع                       منشی مجمع                            

 

   ناظر مجمع                         ناظر مجمع                                  ناظر مجمع                 ناظر مجمع

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه دهم دی 1393 و ساعت 15:37 |

بسمه تعالی

بند نه(9)  دستورات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 09/10/1393

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

«تفویض و اعطای اختیار به هیات مدیره بمنظور صدور و ابلاغ هر گونه اطلا عیه ، اخطاریه و اطلاع رسانی روند اقدامات اجرائی و عمرانی پروژه (درحدود بند دو ماده 13 قانون و مواد 43 و 58 اساسنامه 78 ماده ای مصوب مجمع فوق العاده نوبت سوم مورخ 17/09/1393 شرکت ) از طریق سایت رسمی شرکت تعاونی  »

ماده 13 قانون بخش تعاونی ، در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود

«بند 2 - عدم رعایت مقرارت اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله پانزده  روز و گذشتن پانزده روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی »

 ماده 43 اساسنامه 78 ماده ای مصوب مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مورخ 17/09/1393 شرکت

«هیات مدیره موظف است بمنظور خرید زمین ، مراتب را با آگهی مشتمل بر مکان و ابعاد و سایر مشخصات زمین مورد نظر ، برآورد تعداد واحدهای مسکونی و مساحت زیر بنای مجاز با تعیین مهلت حداقل 15 روزه اعلام و برای خرید زمین مورد نظر و تهیه نقشه ها و اخذ پروانه ساختمان از آنها درخواست واریز وجه به حساب تعاونی نماید.»

ماده 58 اساسنامه 78 ماده ای مصوب مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مورخ 17/09/1393 شرکت

«در صورت عدم انجام تعهدات از سوی عضو به نحو ذیل اقدام خواهد شد :

الف : در صورتیکه عضو نسبت به انجام تعهدات خود با تعاونی اقدام ننماید ، تعاونی میتواند با تصویب هیات مدیره پس از دو بار اخطار کتبی به  فاصله
15 روز و گذشتن 15 روز از دومین اخطار نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد فیمابین در پروژه ذیربط اقدام نماید

ب : در صورتیکه عضو بر اساس مصوبه مجمع عمومی از عضویت اخراج شود قرارداد فیمابین عضو و تعاونی بصورت یک طرفه توسط تعاونی فسخ خواهد شد. 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه دهم دی 1393 و ساعت 15:36 |

بسمه تعالی

بند هشت  دستورات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 09/10/1393

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

«تفویض و اعطای اختیار به هیات مدیره بمنظور ترک تشریفات مزایده پیرامون واگذاری تأسیسات عمومی مشترک متعلق به پروژه از قبیل واحدهای آموزشی ، فرهنگی ، درمانی و تجاری به غیر »

ماده 57 اساسنامه 78 ماده ای مصوب مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم  مورخ 17/09/1392 شرکت  

«تعاونی مکلف است تأسیسات عمومی مشترک متعلق به پروژه از قبیل واحدهای آموزشی ، فرهنگی ، درمانی ، تجاری را از طریق مزایده به غیر واگذار نماید»

«تبصره : ترک تشریفات مزایده منوط به طرح و تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی است  »

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه دهم دی 1393 و ساعت 15:35 |

بسمه تعالی

بند هفت  دستورات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 09/10/1393

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

«تعیین و تصویب قرعه کشی عمومی بعنوان یکی از طریق و روش واگذاری واحدها و زمین به اعضاء»

تبصره 1 ماده 56 اساسنامه 78 ماده ای مصوب مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مورخ 17/09/1392 شرکت  

«با تصویب مجمع عمومی عادی می توان نسبت به محاسبه امتیاز به روش دیگر اقدام نمود »

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه دهم دی 1393 و ساعت 15:35 |


بند 5 دستورات  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم

مورخ 09/10/1393 شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

(اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد سال 1392 و تقسیم آن طبق اساسنامه)

به جواز حاصل از بند یک ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13و اصلاحی 05/07/1377 ، از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی بعنوان ذخیره قانونی به حساب ذخیره قانونی منظور میشود و نیز به موجب بند دوم آن ، که مقرر داشته حداکثر 5% از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی بحساب مربوط منظور می گردد و نحوه مصرف آن به تصویب مجمع عمومی عادی است . لذا اقتضاء دارد از محل سود خالص شرکت به شرح ذیل تحت عنوان ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی در سرفصل حساب جداگانه نگهداری شود که اقدام فوق منوط به اتخاذ تصمیم و تصویب مجمع عمومی عادی می باشد فلذا بنا به مراتب و با توجه به اینکه سود خالص در سال 1392 مقوم بمبلغ 391/343/120/2 ریال می باشد در نتیجه مبلغ 171/017/106 ریال (5% ) درصد تحت عنوان ذخیره قانونی و مبلغ 171/017/106 ریال (5% ) درصد بعنوان اندوخته احتیاطی و نیز مبلغ 736/813/84 ریال به بعنوان 4% حق آموزش تعاون در سرفصل حساب جداگانه ای منظور گردد .

بخش دوم بند پنج دستور جلسه                                                           

 در صورت تصویب مجمع عمومی عادی ، بر اساس مقررات مربوطه موضوع تقسیم سود فیمابین سهامداران ، توجهاً به میزان سود انباشته شرکت در انتهای سال 1392 که مبلغ 1/893/068/865 ریال بوده و سهم سرانه هر نفر باالتفات به تعداد کل 3217 نفر تقسیم سود قابل اعمال خواهد بود .لذا با عنایت به هزینه های آتی آن بر ذمه اعضاء بوده و لاجرم دریافت وجوهی را ایجاب مینماید و با نگرش به سود حاصله که به هر عضو مبلغ 458/588 ریال اختصاص می یابد فلذا هیات مدیره پیشنهاد می نماید سود مذکور تقسیم نگردد و فعلاً در سرفصل سود وزیان انباشته نگهداری شود.        

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه دهم دی 1393 و ساعت 15:34 |

قرائت بخش دوم بند سه دستورات جلسه توسط منشی هیات رئیسه  مجمع

بسمه تعالي

  بخش دوم بند 3 دستورات جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه  بطور فوق العاده نوبت دوم

مورخ 09/10/1393  شركت تعاوني مسكن دادسرای عمومی و انقلاب تهران

((تصويب بودجه جاري سال 1393))

  در سال گذشته به ترتيب مبلغ 000/000/390ريال بابت هزينه حقوق و دستمزد(نگهبانی ) و مبلغ  000/350/1ريال بابت هزینه  کتب ، نشریات ، آگهی روزنامه و مبلغ 000/575/3ریال بابت هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه و مبلغ 000/400/397 ریال بابت هزینه  حق الزحمه - پاداش و عیدی و مبلغ 982/266/2 ریال بابت هزینه ثبتی و حقوقی و مبلغ 000/537/1 ریال بابت هزینه خدمات بانکی و مبلغ 000/326/13 ریال بابت هزینه بنزین و ایاب و ذهاب و مبلغ 000/865/1 بابت هزینه ملزومات و نوشت افزار و مبلغ 771/180/44 ریال بابت هزینه آب و برق وگاز  و مبلغ 100/652/24 ریال بابت هزینه مراسم ، مجامع ، آبدارخانه ومبلغ 000/000/150 ریال بابت هزینه نقشه برداری و کارشناسی و مبلغ 000/210/338/7 ریال بابت هزینه حق نظارت سازمان مهندسی و مبلغ 000/545/720/3 ریال بابت هزینه های شهرداری و مبلغ 875/040/279 ریال بابت سهم آموزش و پرورش پیرامون پروانه ساختمانی  و مبلغ 000/000/000/300 ریال بابت هزینه صدور پروانه ها و مبلغ 166/753/11 ریال بابت سایر هزینه ها ( متفرقه ) که جمعاً به مبلغ 894/107/385/312 ریال هزینه و ایجاد تعهد گردیده است که درسال 93 بودجه جاری به مبلغ 000/000/360ریال و بابت هزینه های قبل از بهره برداری مبلغ000/000/920/208/2ریال که مجموعاً مبلغ 000/000/920/208/2ریال تقویم شده که به شرح فهرست مربوطه و مقررات ملحوظ در ذیل بودجه تقدیم و پیشنهاد می گردد.

 

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت        

 

رئیس هیات  مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

  عضو هیات مدیره

عباسعلی دریانی

  سید علی نصر الله

    ابوالقاسم قربانیان

 

 

 

عضو هیات مدیره

 عضو هیات مدیره

 مدیر عامل

ایوب امرجی

محمد حسین شاملو احمدی

حسین بختیاری دربالا

 

 

 

                 هیئت رئیسه مجمع

 

رئیس مجمع

  نایب رئیس مجمع

  منشی مجمع

 

 

 

ناظر مجمع             

ناظر مجمع 

ناظر مجمع        ناظر مجمع

 

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه دهم دی 1393 و ساعت 15:32 |

 

   گزارش اقدامات مالي شركت تعاوني مسكن دادسرای عمومی و انقلاب  تهران  در سال 1392

1 –حسب اقدامات و عملكرد مالي معموله و توجهاً ترازنامه تنظيمي تقديمي موجودي شركت نزد بانكها در پايان سال مالي 1392مبلغ 275/173/872  ريال مشتمل بر :

الف -حساب سپرده كوتاه مدت شماره 7557280 نزد بانك تجارت شعبه چها راه گلو بندک مبلغ 500/270 ريال

ب-حساب جاری شماره 7445040 نزد بانك تجارت شعبه چها راه گلو بندک  مبلغ  284/679   ريال

پ-حساب جاري شماره 7908393   نزد بانك تجارت شعبه چها راه گلو بندک  مبلغ   568/364/15ريال

ت- حساب جاري شماره 145835542  بانك تجارت شعبه چها راه گلو بندک  مبلغ000/100 ريال

ث-حساب جاری شماره 2801قدیم و 154624 جدید نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید سپهبد قرنی

 مبلغ300/485/1ریال

ج- حساب جاری 106825  بانک قوامین شعبه بازار مبلغ 789/751/226 ریال

چ-حساب سپرده 88/004010 بانک قوامین شعبه بازار مبلغ 834/521/627 ریال

2-سرمايه شركت ناشي از تاديه سهم الشركه اعضاء كه به تاييد و تصويب مجمع عمومي رسیده  بالغ بر
 مبلغ 11/424/000/000 ريال مي باشد .و مضافاً مبلغ 350/750/608/41 ریال بابت سرمایه مشارکت ویلاداران - بنیاد و سایر می باشد.

3- مبلغ 910/473/210/2   ريال سود حاصله  ناشي از سپرده گذاري در نزد بانكها كه با كسر هزينه هاي معموله سال 1392  به   مبلغ  519/130/90 ريال و كسر 5 % ذخیره  قانوني و  5%  اندوخته احتياطي هر يك به مبلغ   171/017/106ريال مجموعاً به ميزان    342/034/212   ريال و 4% حق تعاون به مبلغ 736/813/84 ریال  ، باقيمانده سود مزبور به ميزان 313/495/823/1 ريال در سر فصل حساب سود و زيان انباشته شركت منظور و در نتيجه خا لص سود در پايان سال مالي با احتساب و لحاظ سود سالهاي گذشته به مبلغ 552 /573/69 ریال و در مجموع مبلغ865/068/893/1 ريال که  بعنوان سودناشي از سپرده گذاري در سر فصل مربوطه منظور گرديده است .

4- خاطر نشان ميگردد تنظيم اظهار نامه و ترازنامه حساب سود و زيان موضوع ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم مربوط به سال مالي 1392 تهيه وتنظيم و به حوزه مربوطه سازمان مالياتي كشور تحويل گرديده است و نيز دفاتر روزنامه و كل مر بوط به سال 1392، پس از تهيه نسبت به پلمپ آن در اداره ثبت شركتها اقدام لازم و قانوني معمول گرديده است .

5- به منظور پيشبرد اهداف شركت به عنوان هزینه قبل از بهره برداری و هزینه جاری جمعاً مبلغ   894/107/385/312   ريال هزینه و ایجاد تعهد گرديده است كه به تفكيك هزینه های قبل بهره برداری شامل  مبلغ000/000/390ريال بابت حقوق و دستمزد (نگهبانی) ومبلغ 000/50 ریال بابت هزینه حمل و نقل و مبلغ 000/947/1 ریال بابت هزینه های آب و برق و گاز و مبلغ 0000/000/150 ریال بابت هزینه های نقشه برداری و کارشناسی و مبلغ 000/350/1 ریال بابت چاپ و آگهی و مبلغ 000/400/397 ریال بابت حق الزحمه و مبلغ 000/210/338/7 ریال بابت حق نظارت سازمان مهندسی و مبلغ 000/936/11 ریال بابت بنزین و مبلغ 000/545/720/3 ریال بابت هزینه شهرداری پردیس و مبلغ 875/040/279 ریال بابت سهم آموزش و پرورش و مبلغ 000/000/000/300 ریال بابت پروانه های ساختمانی و مبلغ 500/498/4 ریال بابت هزینه های متفرقه  انجام شده است هزینه های جاری شامل مبلغ 000/865/1 ریال بابت هزینه لوازم التحریر و مبلغ 000/575/3 ریال بابت هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه و مبلغ 000/447/1 ریال بابت لوازم مصرفی و مبلغ 100/068/9 ریال بابت هزینه غذا و پذیرایی و مبلغ 000/012/2 ریال بابت تعمیر ونگهداری اثاثه و منصوبات و مبلغ 000/537/1 ریال بابت کارمزد خدمات بانکی و مبلغ 666/254/7 بابت هزینه های متفرقه و مبلغ 000/584/15 ریال بابت هزینه های مجمع و مبلغ 000/340/1 ریال بابت ایاب و ذهاب و پیک و مبلغ 982/266/2 ریال ابطال تمبر و مبلغ 771/180/44 ریال بابت هزینه استهلاک  ، میباشد.

6- در خصوص بودجه سال 1392  بابت هزینه های جاری مبلغ000/000/360 ریال و بابت هزینه های قبل از بهره برداری 000/000/520/208/2 ریال که جمعاً مبلغ000/000/920/208/2ریال  پيش بيني گردیده است. ضمناً لیست ریز بودجه براساس هزینه ها به پیوست می باشد.

امور مالي شرکت تعاونی

نرگس سمیعی ز فرقندی

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه دهم دی 1393 و ساعت 15:31 |

اعضاء و سهامداران محترم شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران

حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 09/10/1393

سلام علیکم;

با احترام ، در اجرای بند5  ماده 37 قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب   13/06/1370 و اصلاحیه های بعدی ، بدینوسیله گزارش عملکرد و بیلان کاری هیئت مدیره در یکسال گذشته را به اطلاع اعضاء و سهامداران محترم میرساند.

1 – هیئت مدیره در طول سال 1392 اقدام به تشکیل جلسات نموده بطوریکه با حضور اکثریت اعضاء ،امورات در جریان پیگیری را مورد بررسی جامع و کامل قرار داده و پس از رفع موانع موجود در اکثریت موارد منتج به نتیجه و اهداف پیش بینی شده گردیده است.

2 – کلیه سوابق مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت از اولین جلسه مجمع مورخ 19/03/1383 تا حال حاضر بطوردقیق و ضابطه مند تفکیک و طبقه بندی و در سیستم و سایت نظارت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ثبت و ضبط و اجرائی گردیده بنحویکه در حداقل زمان ممکن به اسناد ومدارک مثبته و تاریخچه تغییرات ثبتی تعاونی دسترسی حاصل میگردد.

3 – تمامی مصوبات مجامع عمومی عادی  سالیانه و فوق العاده تواریخ 26/08/1392 و 17/09/1392 شرکت ، از طریق اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و در اداره ثبت شرکتهای تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک نهائی گردیده است .

4 – هماهنگی و نظارت دقیق بر عملکرد و فعالیت همکاران گرامی در دفتر تعاونی مسکن واقع در ساختمان دادسرای مرکز و سرکشی به نگهبانان پروژه و حضور و استقرار مدیر عامل در بعضی از ایام هفته در محل اراضی و پاسخگویی به مراجعین

5- با توجه به اهمیت نظم و انضباط در امورات اداری ، مالی و ضابطه مند نمودن سوابق گذشته و پرونده عضویت اعضاء و تعیین دقیق میزان واریزی سهامداران ، در حوزه مدیر عامل و همکاران محترم شاغل  دردفتر تعاونی ، کلیه اسناد ومدارک بررسی ، تجزیه و تحلیل و تفکیک و بنحو شایسته بایگانی و طبقه بندی شده ، بطوریکه علیرغم حجم و گستردگی امور ارجاعی بقید فوریت میتوان به سوابق دسترسی حاصل نمود.

6- بمنظور حفظ حقوق حقه اعضای محترم تعاونی ، کلیه دعاوی حقوقی مطروحه اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم مورد پیگیری جامع و کامل قرار گرفته ، بطوریکه در تمامی جلسات دادرسی متشکله شرکت و بنحو قانونی از منافع مجموعه دفاع شایسته گردیده است .

7- با توجه به اینکه تعدادی از همکاران محترم عضو به تعهدات مالی خود پیرامون پرداخت بدهی و اقساط معوق بحساب شرکت عمل ننموده بودند ، لذا حسب تدابیر و تمهیدات مقرر و اهتمام و همکاری سهامداران بدهکار ، بخش قابل توجهی از مطالبات وصول گردیده است.

8- کلیه سوابق  مرتبط با انعقاد قرارداد با پیمانکاران مختلف در سنوات گذشته ، مورد بررسی جامع و کامل قرار گرفته ودر اکثریت موارد تسویه حساب و تعداد محدود باقیمانده در شرف تعیین تکلیف نهائی میباشد.

9- از آنجا که یکی از معضلات و دغدغه های فراروی پروژه ادعای مالکیت کشاورزان و اشخاص محلی در پلاک ثبتی 4 فرعی از 8 اصلی سر سالک که در مجاورت اراضی مورد مالکیت تعاونی میباشد بوده ، پس از تشکیل چندین جلسه با مدعیان مالکیت و

دسترسی به عکسها و نقشه های سنوات گذشته و مطالعه و ملاحظه سوابق ثبتی ، مرز مشترک اراضی تعاونی و پلاک مذکور تعیین و مشخص ، میخ کوبی و پیاده شده و بحمد الله از این جهت در منطقه رفع مشکل گردیده است.

10-   با توجه به اینکه بخش قابل توجه مطالبات شرکت از ویلا داران با گذشت قریب به سه سال معطل مانده و وصول نشده بود ، پس از تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان آنها و تأکید بر مفاد تعهدات قراردادی ،تمامی مطالبات معوق مجموعه تحصیل وبه مصرف اقدامات عمرانی پروژه رسیده است.

11-   از آنجائیکه بخشی از اراضی در مسیر دکل های فشار قوی برق و لوله گذاری آب شهری و آزاد راه تهران پردیس قرارگرفته ، در اجرای ماده واحده قانون نحوه تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح های عمرانی دولت ، اقدامات اولیه در جهت مطالبه غرامت و خسارات اراضی از طریق وزارتخانه و سازمانهای  متبوعه قانونی صورت پذیرفته که انشاالله در آتیه منتج به نتیجه خواهد گردید

12-   در جهت رفع مشکل و موانع ثبتی اراضی تعاونی با ملک همجوار مورد ادعای مالکیت کشاورزان و اهالی منطقه ، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک پردیس و اداره کل ثبت استان تهران تقاضای اصلاح پلاک ثبتی تعیینیگردیده که پس از انجام تشریفات قانونی اولیه ، پرونده امردر هیئت نظارت ثبت کل در جریان رسیدگی و اتخاذ تصمیم میباشد .

13-   در مقاطع مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی در صدد تعرض به مایملک شرکت تعاونی بوده که با نظارت دقیق ومستمر در پروژه و اقدامات قانونی و ضابطه مندهیئت مدیره و مدیر عامل ، بحمدالله ،بطور کامل از منافع اعضای محترم حفاظت و صیانت گردیده است .

14-   در ادامه اقدامات ، مکاتبات و پیگیریهای متعدد از طریق مسئولان و متولیان ذیمدخل در وزارت راه و شهرسازی و اداره کل متبوعه استان تهران ، استانداری ، شهرداری پردیس و کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی و توجهاً تشکیل جلسات کمیته فنی در طول سنوات ،91 و 92 ، در توفیقی مبارک و ارزشمند ، مصوبه شماره 23259/1200/92/ص مورخ 30/05/1392، مرجع مذکور پیرامون بخشی از اراضی تعاونی متضمن ورود به محدوده خدماتی و قانون شهری و تخصیص کاربری مسکونی و تجاری با رعایت سرانه های مربوطه گردیده است . 

15-   پس از ابلاغ مصوبه کمیسیون بموجب نامه شماره 28094/1200/92/ص مورخ 26/06/1392 قائم مقام وزیر ومدیر کل راه و شهرسازی استان تهران به معاون محترم امور عمرانی استانداری تهران ، مراتب طی نامه شماره 36162/4/92 مورخ 07/07/1392 به شهرداری پردیس ارسال گردیده تا پس از اصلاح و تأیید نقشه های مربوطه و امضاء اعضای کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی ، جهت اجراء به شهرداری ابلاغ گردد .

16-   با پیگیریهای  مستمر و مجدانه ، در اواخر بهمن ماه سال 1392 نقشه های مصوبه کمیسیون طرح تفضیلی نهایی و به شهردای واصل و بلافاصله اقدامات قانونی بمنظور اخذ پروانه  ساختمانی در روزهای پایانی سال گذشته معمول  که پس از مکاتبات متعدد با سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأمین برگه تعهدات طراحی و نظارت، به حول قوه الهی و با دعای خیر اعضای محترم و مساعدت و همکاری صمیمانه متولیان صدوق و خدوم شهرداری بحمدالله ، در تاریخ 28/12/1392 موفق به تحصیل سیزده فقره پروانه ساختمانی مجموعاً بمیزان 775/669 متر مربع بناء غیر مفید گردیده که با توجه به اینکه عوارض متعلقه شهرداری ، هزینه های طراحی بر اساس تعرفه سال 1392 محاسبه گردید ، و از طرفی تا پایان سال گذشته صدور پروانه ساخت از پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی معاف بوده لکن در سال 1393 تکلیف به پرداخت بوده لذا در قبال صدور پروانه ها در قبل از سال جاری مجموعاً رقمی بالغ بر سی میلیارد تومان صرفه جویی و رعایت غبطه و صلاح سهامداران فراهم گردیده است .

17-   موضوع ارتقاء وبهینه نمودن مصوبه کمیسیون ماده پنج بمنظور ، افزایش سطح اشغال و تراکم تخصیصی از طریق شهرداری و سایر مراجع صالحه درجریان پیگیری می باشد .

18-   قرارداد مشاوره ، طراحی و نظارت پروژه پس از ماهها بحث و بررسی و کارشناسی های مکرر و رعایت صرفه و صلاح تعاونی با شرکت محترم طراحان ماندگار نهایی و به امضاء و ابلاغ گردیده است . 

در پایان ضمن ابراز تقدیر و تشکر مجدد از حضور ارزشمند اعضای محترم شرکت در مجمع عمومی عادی متشکله و آرزوی تحقق اهداف عالی شرکت در آتیه ای نزدیک ، صحت ، سلامت و توفیق روز افزون همگان را از درگه ایزد منان مسئلت مینماید .

هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن         نائب رئیس هیات مدیره             منشی هیات مدیره     

 عباسعلی دریانی                              سید علی نصرالله                      ابوالقاسم قربانیان

 

عضو هیات مدیره                                عضو هیات مدیره                       مدیر عامل

 محمد حسین شاملو احمدی                  ایوب امرجی                         حسین بختیاری دربالا     

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه دهم دی 1393 و ساعت 15:30 |

بسمه تعالی

بخش اول بند سه دستورات جلسه  مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 09/10/1393

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

«تعیین خط مشی و برنامه تعاونی (پیرامون ساخت و ساز و احداث واحدهای مسکونی ) »

پیشنهادات هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت :

1 تفکیکوقطعهبندیاراضیدارایکاربریمسکونیوتحصیلپروانه ساختمانی جهت هر یک از قطعات

تفکیکی و تحویل به اعضاء و سهامداران مطابق مصوبه شماره 23259/1200/92/ص

مورخ 30/05/1392 ، کمیسیون ماده پنج ( طرح تفصیلی پردیس)

 

هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

              رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن                                  نائب رئیس هیات مدیره                                    منشی هیات مدیره     

                         عباسعلی دریانی                                                      سید علی نصرالله                                                     ابوالقاسم قربانیان

عضو هیات مدیره                                                       عضو هیات مدیره                                                      مدیر عامل

    محمد حسین شاملو احمدی                                         ایوب امرجی                                      حسین بختیاری دربالا     

2 پیگیریارتقاء سطح اشغال  و تراکم تخصیصی  مصوبه شماره 23259/1200/92/ص  مورخ 30 /05/1392 ، کمیسیون ماده پنج ( طرح تفصیلی پردیس ) / سپس تفکیک . قطعه بندی اراضی دارای کاربری مسکونی و تحصیل پروانه ساختمان در خصوص هریک از قطعات تفکیکی و تحویل به اعضاء و سهامداران.

3 با تحقق هریک از از بندهای یک و دو ، اجرای کامل عملیات آماده سازی و احداث شبکه معابر عمومی و تاسیسات شهری ( آب ،برق ،گاز و تلفن ) مطابق مصوبه شماره 23259/1200/93/ص مورخ 30/05/1392 ، کمیسیون ماده پنج
 ( طرح تفصیلی پردیس ) و اصلاحیه های احتمالی ، از طریق شرکت تعاونی مسکن مورد عمل و با تأمین هزینه آن از ناحیه

اعضاء و سهامداران.

 

هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

              رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن                                  نائب رئیس هیات مدیره                                    منشی هیات مدیره     

                         عباسعلی دریانی                                                      سید علی نصرالله                                                     ابوالقاسم قربانیان

عضو هیات مدیره                                                       عضو هیات مدیره                                                      مدیر عامل

    محمد حسین شاملو احمدی                                         ایوب امرجی                                      حسین بختیاری دربالا     

4 تجمیع اراضی دارای کاربری مسکونی و تحصیل پروانه ساختمانی کلی مطابق مصوبه شماره 23259/1200/92/ص مورخ 30/05/1392 ، کمیسیون ماده پنج (طرح تفصیلی پریس ) و ورود شرکت تعاونی مسکن به امر ساخت و ساز و احداث واحدها با مشارکت و تأمین هزینه آن ازناحیه اعضاء و سهامداران

5 پیپگیری ارتقاء سطح اشتغال و تراکم تخصیصی مصوبه شماره 23259/1200/92/ص مورخ 30/05/1393 ، کمیسیون ماده پنج (طرح تفصیلی پردیس ) .و سپس تجمیع اراضی دارای کاربری مسکونی و تحصیل پروانه ساختمانی کلی و ورودشرکت تعاونی مسکن به امر ساخت و ساز و احداث واحدها با مشارکت و تأمین هزینه آن از ناحیه اعضاء و سهامداران.

هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

              رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن                                  نائب رئیس هیات مدیره                                    منشی هیات مدیره     

                         عباسعلی دریانی                                                      سید علی نصرالله                                                     ابوالقاسم قربانیان

عضو هیات مدیره                                                       عضو هیات مدیره                                                      مدیر عامل

    محمد حسین شاملو احمدی                                         ایوب امرجی                                      حسین بختیاری دربالا     

6 تحصیل پروانه ساختمانی کلی تجمیعی اراضی دارای کاربری مسکونی مطابق مصوبه 23259/1200/92/ص مورخ 30/05/1393 ، کمیسیون ماده پنج (طرح تفصیلی پردیس ) و عندالاقتضاء مصوبه اصلاحی مرجع مذکور ،سپس ورود شرکت تعاونی مسکن به امر ساخت وساز و احداث واحدها با مشارکت شرکتهای انبوه ساز و تأمین هزینه و ثمن آن از محل واگذاری تراکم مازاد ،کاربری تجاری و بخشی از اراضی باقیمانده به انبوه ساز و تحصیل تسهیلات از طریق سیستم بانکی و مالی و اعتباری کشور و نیز آورده نقدی اعضاء و سهامداران.

7- با تحصیل پروانه ساختمانی کلی تجمیعی اراضی دارای کاربری مسکونی مطابق ، مصوبه شماره 23259/1200/92/ص مورخ 30/05/1392 ، کمسیون ماده پنج (طرح تفصیلی پردیس ) و عند اللزوم مصوبه اصلاحی مرجع مزبور ،سپس اقدام به فروش و واگذاری کامل پروژه با وضع موجود و تقسیم ثمن مأخوزه به اعضاء به نسبت سهم هریک از سهامداران از سهام کامل شرکت تعاونی .

 

 

هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

              رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن                                  نائب رئیس هیات مدیره                                    منشی هیات مدیره     

                         عباسعلی دریانی                                                      سید علی نصرالله                                                     ابوالقاسم قربانیان

عضو هیات مدیره                                                       عضو هیات مدیره                                                      مدیر عامل

    محمد حسین شاملو احمدی                                         ایوب امرجی                                      حسین بختیاری دربالا     

8- پیگیری ورود باقیمانده اراضی به محدوده قانونی و خدماتی شهری در طرح توسعه شهر جدید پردیس و سپس تفکیک و قطعه بندی آن با کاربری باغ ویلا و تحویل به اعضاء و سهامداران.

9- تفکیک و قطعه بندی باقیمانده اراضی با وضع موجود ( صرفنظر از کاربری آن ) و تحویل به اعضاء و سهامداران

10-    پیگیری وتکمیل اقدامات صورت گرفته پیرامون ثبت مجموعه پروژه بعنوان شهرک گردشگری ، توریسی از طریق سازمان صنایع دستی و گردشگری استان تهران.

11-   واگذاری بخشی از اراضی که قابلیت بهره برداری بعنوان گردشگری و توریستی دارد به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی و هزینه نمودن ثمن مأخوذه در سایر اقدامات عمرانی پروژه

12-   واگذاری باقیمانده اراضی ( حدود 170 هکتار ) که قابلیت باغ ویلا و گردشگری و توریستی دارد به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی و هزینه نمودن ثمن دریافتی در سایر اقدامات عمرانی پروژه

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه دهم دی 1393 و ساعت 15:29 |

اسامی کاندید های هیات مدیره و بازرسی

اسامی کاندیداهای محترم هیئت مدیره به ترتیب حروف الفبا

             

1- معصومه اسکندری

2- ابوالقاسم بهرامی

3- جواد پیرهادی

ده علیخانی

4- محمد

حاجی قاسم

5- سید عباس حسینی

6- سید اکبر حسینی امامی

7- اصغر خلیلی

             

8- عباسعلی دریانی

9- علیرضا دستمرد

10- محسن سجادی فرد

11- علی اکبر سعیدی

12- محمدحسین شاملو احمدی

13- محمود طاهری

    14- احمدرضا

عباس زاده ملک آبادی

             

15-  ناصر عبدی

16- ابوالقاسم

فاطمی نیا

17- احمد فریدونی

18- بیژن قاسم زاده سنگرودی

19- ابوالقاسم قربانیان تیله نوئی

20- غلامرضا

مراد عباسی

21- سید علی نصرالله

اسامی کاندیداهای محترم بازرسی شرکت به ترتیب حروف الفبا

     

 

   

 

 

1- امیر اردستانی

2- حسنیاحمدی 

3- حسن جراحی 

4- مسعود خدائی

5- محمد  داود آبادی

6- مطلب دوستدار  مجنده

7- مهدی                 ذاکری بایگی 

8-مصطفی رجبی

             

9- محمود شریفی

1- عبدالفتاح عریفی

11- حمید رضا علیزاده

12- حمیدرضا مرادی پور

13- قاسم میرزایی

14- سید داود نوربخش

15- اکبر یادگار

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه دهم دی 1393 و ساعت 15:27 |