بسمه تعالی

بتاریخ یازدهم خرداد ماه  سال  یکهزار و سیصد و نود وسه شمسی ، سی امین  جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران به شماره ثبت 225962 با حضور آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصرالله ، ابوالقاسم قربانیان ، ایوب امرجی ، محمد حسین شاملو احمدی ، حسن جراحی (بازرس ) و حسین بختیاری دربالا(مدیرعامل ) ، رأس ساعت 17 بعد از ظهر در محل دفتر شرکت تشکیل و منعقد گردیده و بدواً ریاست محترم هیات مدیره گزارش جامع و کاملی پیرامون تشکیل جلسه با جناب آقای مهندس فطرت جو مشاور پروژه و بررسی محدودیت های قانونی از جهت مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و میزان تراکم حاصل از مصوبه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر جدید پردیس و ضرورت حل پهنه کاربری تجاری پروژه از طریق مرجع مذکور و شرایط خاص پروانه های ساختمانی صادره و تکلیف تعاونی در پرداخت فوری بخشی از عوارض شهرداری در اجرای ماده 32 آیین نامه اجرائی مالی شهرداری ها و برنامه ریزی به منظور تامین وجه یک فقره چک صادره به مبلغ سیصد میلیارد ریال بابت عوارض متعلقه پروانه ها و نیز تنظیم صورتجلسه واگذاری کاربری های خدماتی و شوارع و معابر و ده درصد خالص از تراکم تحصیلی به شهرداری در راستای توافقات سابق الصدور که منتهی به مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون ماده پنج گردیده به استحضار اعضاء رسانده و پس از طرح نقطه نظرات سایرین و بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مطروحه و انجام مکاتبات با استانداری و سایر مراجع صالحه در جهت اصلاح و بهینه نمودن مصوبه مأخوذه ماده پنج و نقل و انتقالات سهام و گزارشات مالی پایان سال و هر سه ماه یکبار و برنامه کاری تعاونی و تامین و احداث دفتری مناسب در محل پروژه و بررسی نحوه تهیه و تامین و خرید برگ تعهدات طراحی و نظارت توسط آقای فطرت جو و تعیین تکلیف وضعیت اعیانی واقع در محدوده اراضی و امور اجرایی در دست پیگیری و نیز قرائت نامه شماره 1018-93-م مورخ 11/03/1393 شرکت مشاور ، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1- مقرر گردید به منظور اضافه نمودن حریم دکل ها به محدوه مسکونی با جا به جایی آنها و جانمایی جدید برخی از کاربری های تعریف شده در مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی در حریم آزاد راه و آزاد سازی بخشی از اراضی و اختصاص آن به کاربری مسکونی یا تجاری و حذف بند مربوط به واگذاری کاربری تجاری به شهرداری از مصوبه کمیسیون ماده پنج و تجمیع قطعات مسکونی و اصلاح مفاد پروانه های صادره ساختمانی ، طی شرحی شرکت محترم طراحان ماندگار بعنوان نماینده تعاونی مسکن به سازمان راه و شهرسازی استان تهران و اداره ساخت و توسعه آزاد راهها و شهرداری پردیس معرفی گردد .

 

2- به محض فراهم شدن مقدمات و موجبات قانونی اصلاحات مورد نیاز در مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی پردیس ، مکاتبات لازم قانونی و ضابطه مند با استانداری محترم تهران صورت پذیرد .

 

3- گزارشی جامع و کامل و شفاف از نحوه خرید و تهیه برگه تعهدات طراحی و نظارت از طریق شرکتهای همکار شرکت طراحان ماندگار توسط آقای مهندس فطرت جو تهیه و به قید فوریت ارائه گردد .

 

4- بمنظور تامین و ساخت دفتر شرکت تعاونی در محل پروژه مقرر گردید پس از جانمایی محلی مناسب توسط مدیرعامل و جناب آقای فطرت جو ، نقشه مربوطه توسط طراحان ماندگار جهت بنائی به میزان 200 متر مربع طراحی و ارائه شود .

 

5- مقرر گردید با دعوت از صاحبان اعیانی واقع در محدوده اراضی ، با جلب نظر کارشناس رسمی و یا توافق و تراضی طرفین ، قیمت ساختمانهای موجود تقویم  و براساس آن مصالحه و تعیین تکلیف گردیده تا موجبات تخریب آنها فراهم شود .

 

6- در ادامه بررسی و رسیدگی به وضعیت دیون و مطالبات احتمالی فیمابین تعاونی و شرکت جهاد نصر یزد ، مقرر شد در روند اقدامات و اظهار نظر تیم فنی منتخب هیات مدیره شرکت تسریع گردد .

 

7- با توجه به اینکه یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی چهار فرعی از هشت اصلی مایملک کشاورزان که هم مرز اراضی شرکت تعاونی بوده مورد مالکیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد لذا مقرر گردید به منظور تملک و خرید میزان یک دانگ مذکور ، مکاتبات و پیگیری لازم از طریق بنیاد معمول گردد .

 

8- مقرر گردید برنامه کاری و هدف گذاری شرکت در سال جاری توسط مدیرعامل تهیه و گزارش شود.

 

9- در اجرای توافقات سابق الصدور شرکت با شهرداری پردیس ، مقرر گردید متناسب با مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی و تغییرات احتمالی بعدی ، نقشه تفکیکی اراضی تهیه تا به منظور اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها و تحقق صورتمجلس تفکیکی به مرجع مزبور و اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ارائه شود .

 

10- مقرر شد تراز آزمایشی و قطعی و سایر اسناد و مدارک مثبته مالی مرتبط با سال 1392 تهیه و در اختیار بازرس محترم قرار گیرد و مضافاً در سال جاری هر سه ماه یکبار تراز مالی ابراز گردد.

 

11- بمنظور تعیین تکلیف وضعیت نقل و انتقال سهام اعضاء مقرر گردید جلسه ای اختصاصی جهت این موضوع تشکیل شود .

علیهذا جلسه راس ساعت 19 پایان یافته و مراتب به امضاء  حاضران فوق الاشعار رسید .

          

       رئیس هیئت مدیره                                                  نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                  سید علی نصر الله                                                           حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

             

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                          

                                  

                                                                                                          بازرس شرکت                

                                                                                                          حسن جراحی 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 10:18 |
اعضاءپنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۰با سلام وخشته نباشید لطفا بفرمایید حق پذیره نقل وانتقال سهام چه مبلغ است هنوز مشخص نشده است عضوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۲۴با عرض خسته نباشید. جناب آقای جراحی محبت کنید این درخواست اکثر اعضاء رو به هیئت مدیره محترم برسونید که سریعتر ارزش هر سهم را مشخص ونقل و انتقال سهام رو در دفتر تعاونی جاری کنند تا اعضاء سهام خودشون رو به قیمت پایین تر از ارزش واقعی به دلالها و بنگاه داران منطقه نفروشند بعضی از اعضاء با توجه به وضع اقتصادی کشور و نداشتن توان مالی مجبور میشن سهام خودشون رو بفروشن. پس لااقل حالا که سالیان سال صبر کردن و سرمایه اندکشون رو نگه داشتن با عملکرد به موقع هیئت مدیره به سود خوبی برسن و بتونند با فروش سهم خودشون مشکلی از زندگی رو حل کنند. ممنون از شما به خاطر قبول زحمت بسمه تعالی ریاست محترم هیات مدیره مدیر عامل محترم تعاونی مسکن اعضای محترم تعاونی مسکن با سلام و احترام عینا مرقومه یکی از اعضای تعاونی که خواست اکثر اعضا نیز میباشد ارسال میگردد جهت امعان نظر و اتخاذ تدابیر لازم و پیگیری موضوع بااحترام بازرس تعاونی محمد حسن جراحی یکشنبه 11 خرداد ساعت 9 صبح
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در یکشنبه یازدهم خرداد 1393 و ساعت 9:29 |

بسمه تعالی

 بتاریخ هشتم اردیبهشت سال یکهزار و سیصد و نود و سه شمسی ، بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران بشماره 225962 با حضور آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصرالله ، ابوالقاسم قربانیان ، ایوب امرجی و محمد حسین شاملو احمدی اعضای هیات مدیره و آقای حسن جراحی بازرس شرکت و حسین بختیاری دربالا مدیر عامل رأس ساعت 14 در محل دفتر شرکت تشکیل و برگزار گردیده و بدواً ریاست محترم هیات مدیره گزارشی از روند اقدامات در دست پیگیری شرکت و توجهاً مصوبات جلسه قبل بمنظور تامین و پرداخت بخشی از عوارضات قانونی شهرداری و تعیین تکلیف قرارداد مشاور که مقرر بوده اعضای هیات مدیره و بازرس ظرف مهلت یکهفته در خصوص مفاد قرارداد اظهار نظر نمایند و نیز استقرار اکیپ عوامل فنی مشاور و مهندس نفشه بردار در محل پروژه و ضرورت اتمام امر ثبت مصوبات مجمع عمومی عادی سال گذشته در ثبت شرکتها و ایجاد دفتر مرکزی شرکت در یک واحد آپارتمان مورد مالکیت احد از ویلاداران واقع در شرق تهران که جهت تهاتر با بدهی خویش به تعاونی معرفی نموده به استحضار اعضاء رسانده و پس از بحث و تبادل نظر حاضران پیرامون مطالب مطروحه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-  در روند اظهار نظر اعضای محترم هیات مدیره و بازرس شرکت نسبت به مفاد قرارداد مشاور و توجهاً امضاء و ابلاغ و نهائی شدن آن تسریع گردد.

2-  ثبت مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه سال گذشته شرکت از طریق اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و ثبت شرکتها پیگیری و حصول نتیجه شود و نیز پاسخ نامه اداره امور تعاونیهای مسکن تهیه و ارسال گردد.

3-    مدیرعامل موجبات استقرار دائمی عوامل خود در محل پروژه را فراهم نماید.

4-  بمنظور تعیین تکلیف مطالبات شرکت از آقای,,,,,,,,,,,,,احد از ویلاداران و توجهاً اتخاذ تصمیم نسبت به تهاتر بدهی با قیمت یک واحد آپارتمان مورد مالکیتش واقع در شرق تهران ، مقرر گردید مدیرعامل برای جلسه بعد گزارشی تهیه و ارائه نماید .

لذا جلسه رأس ساعت 16 پایان یافته و صورتجلسه به امضای حاضرین رسید .

 

          

       رئیس هیئت مدیره                                                  نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                  سید علی نصر اله                                                          حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

            

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                 

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                          

                                  

                                                                                                          بازرس شرکت                 

                                                                                                          حسن جراحی 

 

        

                                                                                                                          

             

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 11:26 |

بسمه تعالی

 بتاریخ یکم اردیبهشت سال یکهزار و سیصد و نود و سه شمسی ، بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران بشماره 225962، رأس ساعت 14  بعد از ظهر با حضور آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصرالله ، ابوالقاسم قربانیان ، ایوب امرجی و محمد حسین شاملو احمدی و حسین بختیاری دربالا مدیر عامل شرکت و آقای حسن جراحی بازرس تعاونی در محل دفتر شرکت تشکیل و برگزار گردیده و بدواً جناب آقای دریانی ، ریاست محترم هیات مدیره گزارش جامع و کاملی از جلسه متشکله و مذاکرات صورت پذیرفته با جناب آقای دکتر لاله شهردار محترم شهر جدید پردیس در یوم جاری به استحضار اعضاء رسانده و تصریح داشتند باتوجه به اینکه برابر قوانین موضوعه شهرداری پرداخت نقدی25% عوارض متعلقه الزامی بوده و شرکت تعاونی تنها رقم ناچیزی پرداخت کرده لذا اقتضاء دارد پیرامون تامین منابع جهت واریز کسری پرداخت  عوارض و سایر دیون به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شرکت مهندسین مشاور اتخاذ تصمیم گردد و نیز تشکیل جلسه با شهرداری و اعضای کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری بمنظور بهینه نمودن مصوبه مورخ 30/05/1392 مرجع مذکور و تصویب کاربری و میزان تراکم مورد نیاز تعاونی مطابق مقررات مربوطه از اولویتهای مهم شرکت میباشد و همچنین با توجه به محدودیت زمانی و ضرورت تسریع در طراحی و جانمایی بلوکهای مسکونی ملحوظ در پروانه های ساختمانی صادره ، تعیین تکلیف فوری و امضاء و ابلاغ قرارداد مهندسین مشاور طرح ضروری مینماید که متعاقب آن جناب آقای جراحی بازرس شرکت در رابطه با انعقاد قرارداد اظهار داشتند بدواً تیمی از مهندسین تشکیل تا با بررسی کلیه جوانب امر و مقررات و قوانین حاکم ، نظریه خود را متضمن برنامه زمانی و تعیین اهداف فنی به هیات مدیره گزارش و سپس مدیرعامل نسبت به انعقاد قرارداد و  اجرایی نمودن آن اقدام نماید و در ادامه مدیرعامل گزارشی از جزئیات تعداد سیزده فقره پروانه های ساختمانی و ضرورت تشکیل گروه پیگیری اقدامات و قبول مسئولیت هریک از اعضاء هیات مدیره و تامین سیستم رایانه و نرم افزارهای مالی و اداری و تعمیر موتورسیکلت تعاونی مستقر در پروژه و نیاز مبرم به جذب یکنفر نیروی کمکی مالی و حسابدار و آمادگی دفتر تعاونی جهت دریافت حق پذیره از خریداران و ثبت و ضبط نقل و انتقالات سهام و تدارک دفتر شرکت در بومهن جهت استقرار عوامل فنی شرکت طراح  و مشاور به اطلاع اعضای محترم رسانده و پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیات مدیره و بازرس پیرامون مسائل مطروحه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-مقرر شد با حذف بند 1-1 ماده یک قرارداد در خصوص بهینه نمودن مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون ماده پنج، پیرامون سایر موارد موضوع قرارداد ، متن آن تهیه و در اختیار اعضای محترم هیات مدیره و بازرس قرار گرفته تا ظرف مهلت یکهفته چنانچه نقطه نظراتی دارند ابراز نمایند و پس از مضی مدت مذکور با فرض اصلاحات مورد نظر ، قرارداد مشاوره توسط مدیرعامل امضاء و ابلاغ و نهائی گردد، بنحویکه مشاور موظف بوده در مدت یکهفته پس از ابلاغ نسبت به استقرار اکیپ مهندسین طراح همکار خود در محل پروژه و ارائه گزارش جامع و کامل و برنامه مدون کاری و تعیین هزینه های مورد نظر بصورت تفکیک به هیات مدیره و مدیرعامل تعاونی اقدام و نیز مشاور ظرف مدت سه ماه از نهائی شدن قرارداد ، نقشه های مربوطه بلوکها را طراحی و تهیه و به شهرداری پردیس ارائه نماید ، بدیهی است هر گونه پرداختی به مشاور همزمان با پیشرفت کار و ارائه صورت وضعیت اقدامات فنی میبایست به تائید و تصویب هیات مدیره رسیده و نیز هر زمان مشخص گردد مشاور توانایی ادامه کار را ندارد ، شرکت تعاونی حق خواهد داشت شرکت مشاور را از قرارداد منعقده عزل نماید .

2- در خصوص کمیسیون ماده پنج مقرر گردید جناب آقای مهندس فطرت جو با خانم مهاجر هماهنگی و پیگیری لازم را معمول نماید .

3- مصوب شد دوشنبه هر هفته از ساعت 14 الی 16 بعد از ظهر جلسات هیات مدیره بطور مستمر تشکیل گردد.

4- با توجه به اقدامات و خدمات و پیگیریهای مجددانه مدیرعامل در روند اجرای امور محوله ، افزایش حقوق وی از ابتدای سال جاری از مبلغ پنج میلیون ریال به ده میلیون ریال مورد تصویب واقع گردید .

5- مقرر شد نسبت به تامین نرم افزارهای مورد نیاز مالی و اداری و نیروی انسانی بابت حسابداری وخرید دو دستگاه سیستم رایانه با ظرفیت بالا و تعمیر موتورسیکلت شرکت و فراهم شدن مقدمات انجام نقل وانتقالات و اخذ حق پذیره تعاونی از خریداران مطابق مصوبات قبلی هیات مدیره اقدام گردد .

لذا جلسه راس ساعت 16:30 پایان یافته و صورتجلسه به امضای حاضران رسید .

          

       رئیس هیئت مدیره                                                  نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                  سید علی نصر اله                                                          حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

            

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                         

                                  

                                                                                                          بازرس شرکت                

                                                                                                          حسن جراحی 

 

        

                                                                                                                          

             

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 11:25 |
  تمام نظرات شما بنظر ریاست محترم هیات مدیره و مدیر عامل ارسال ميگردد و به محض وصول پاسخ در اين وبلاگ درج ميگردد
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 10:53 |
19:6 توسط:م-ا

با سلام خدمت اقای جراحی
ایا مجوز ساخت شامل فاز یک و دو می باشد ؟که ذر این صورت کار تقریبا به نفع تمام اعضا تمام شده است در غیر این صورت لطفا توضیح بفرمایید با تشکر

جواز برای ۸۷ هکتار صادر شده نه تمام زمین و در خصوص اینکه فاز یک و دو چگونه تقسیم میشود نیاز به تصمیم گیری هیات مدیره است ولی بنظر میرسد با تجمیع سهام فرقی بین فاز یک و دو نباشد موضوع نیاز به کار کارشناسی است

 وب سایت   ایمیل
 

دوشنبه 18 فروردین1393 ساعت: 10:36 توسط:اسدی

سلام
عرض تبریک سال نو و تشکر بابت خبر خوش صدور جواز ساخت
از محضرتون چند سوال داشتم
-آیا شرکت پیمانکاری برای اجرای این پروژه تعیین شده
-با توجه به صفحه آخر جواز که در آن نوشته شده اعتبار جواز برای شروع ساخت یک سال می باشد. آیا زمان بندی برای شروع پروژه تعیین شده است .
-آیا مشخص شده است که واحد ها ، به چه متراژ ساخته می شوند .
-باتوجه به اینکه در جواز قید شده تعداد 300 واحد برای ساخت لطفا مشخص فرمائید هر سهم چه مقدار از یک واحد ساختمانی می باشد.

جواز قابل تمدید است ولی کارهای کارشناسی شروع شده است و تمام همت  هیات مدیره این بوده که جواز قبل از عید صادر شود تا مشمول افزایش تعرفه ها نشوند و درخصوص ۳۰۰ واحد قید شده در جواز   .. چندین جواز صادر شده که در پایان کار هر قسمت جداگانه بتواند سند بگیرد و فکر میکنم چند جلد ۰۰۰۰جواز صادر شده ولی اعضای هیات مدیره در حال افزایش میباشد
درخصوص جزئیات بیشر صلاح نیست در وبلاگ درج گردد  .

سه شنبه 30 اردیبهشت1393 ساعت: 12:4 توسط:محمد صادق خریدار سهام تهاونی هستم همکار شما 09197292700 09337292700 صادق وب سایت ایمیل سوالات سه شنبه 30 اردیبهشت1393 ساعت: 12:3 توسط:محم صادق با سلام اینجانب خریدار فاز یک و فاز دو هستم شماره تماس من 09197292700 09337292700 وب سایت ایمیل [عنوان ندارد]
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 و ساعت 13:13 |
 

 خبر خوش    صدور جواز 

 

  نويد بخش  سال خوب  و  پربركت  براي تمام همكاران   و

 

و  اعضاي محترم تعاوني  آرزومندم    

 محمدي  عضو تعاوني

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در یکشنبه هفدهم فروردین 1393 و ساعت 12:1 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در شنبه نهم فروردین 1393 و ساعت 11:9 |
 

بسمه تعالی

محضر جناب آقای دکتر غفرانی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

سلام علیکم ;

 

     با احترام ، پیرو نامه شماره 92/154/ت/20 -13/12/1392 و عطف بنامه شماره 41055/92/110
 مورخ 20/12/1392 ، ضمن تقدیم عالیترین مراتب سپاس و امتنان از مراحم و بذل عنایات ویژه حضرتعالی ، خواهشمند است در خصوص 5% حق هماهنگی سازمان بابت نظارت بمیزان 000/210/338/7 ریال ، با پرداخت نقدی 500/910/366 ریال و تقسیط الباقی متناسب با مدت اجرایی پروژه موافقت فرمائید مضافاً با توجه به اینکه شرکت تعاونی مسکن مورد عمل با شرکت مهندسین مشاور طراحان ماندگار دارای صلاحیت ارشد عضو آن سازمان قرارداد خدمات طراحی و نظارت منعقد نموده است صدور دستور بمنظور عدم دریافت 5% حق الزحمه کنترل طراحی از تعاونی مورد استدعاست ، قبلاً از دستور مساعد مستطاب عالی کمال تقدیر
 و تشکر و امتنان را دارد .

و من الله التوفیق

                                                                               مدیر عامل      حسین بختیاری دربالا


+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 و ساعت 17:46 |

 

 بسمه تعالي

محضر جناب آقای دکتر خسرو آبادی

مدیر کل محترم سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان تهران

سلام علیکم ;

 

    با احترام ، نظر به اینکه شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران متشکل از قضات و کارمندان شریف ، صدوق  وخدوم شاغل در نواحی دادسراهای تابعه حوزه قضایی تهران از مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 875/750/2 متر مربع تحت پلاک ثبتی  4 فرعی از 8 اصلی بخش پردیس واقع در شمال شرقی گلدره برخوردار بوده ، بنحویکه حسب تدابیر و تمهیدات متخذه و پیگیریهای  معموله از طریق وزارت راه و شهرسازی ، استانداری ،شهرداری و شورای شهر پردیس ، مطابق تصمیم مورخ 30/05/1392 کمیسیون محترم ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری ، مجوز ساخت و ساز  و احداث بناء در  بخشی از اراضی تحصیل و حالاً در شرف صدور پروانه های ساختمانی می باشد لذا بنا به مراتب معروضه و باالتفات به اینکه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و طبیعی و توپوگرافی حاکم بر منطقه ، ملک موصوف از ظرفیتهای خوب و شایسته ای بهره مند و اراضی را مستعد بر ورود به حوزه توریستی و گردشگری نموده ، و براین اساس مجموعه در نظر دارد برابر موازین و مقررات قانونی مترتبه و رهنمودهای حکیمانه آن مقام عالی نسبت به ایجاد و احداث شهرکی فرهنگی ، توریستی و گردشگری با قابلیت های تفریحی، تجاری با نصب تجهیزات تله کابین اقدام نماید ، بناء علیهذا خواهشمند است با نگرش  به سیاستگذاریهای آن مرجع محترم در خصوص تحقق این مهم در جامعه ، دستور فرمائید اقدامات لازم را در جهت تحقق مورد استدعائیه مبذول و نتایج حاصله را امر به ابلاغ فرمائید .قبلاً از سایه دست مبارک
 مستطاب عالی کمال تقدیر و تشکر را دارد .
 

 

و من الله التوفیق

   مدیر عامل      حسین بختیاری دربالا

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 و ساعت 17:43 |
 

دوستان  سلام

پیشاپیش سال نو را همراه با

 

 خبر خوش    صدور جواز 

 

 در دقایق پایانی سال ۹۲

 

 به شما  و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده

 انشالله  سال جدید فقط خبر خوش بزنیم 

خبر های تکمیلی بعد از رویت جواز  تلفنی اطلاع دادن

  با همت و درایت جناب  آقای دریانی جواز صادر شد 

 ساعت ۱۳ مورخ ۲۸ اسفند ۹۲

جا دارد  اولین نفری باشم که شخصا از جناب دریانی ریس

 هیات مدیره وریاست محترم کل شوراهای حل اختلاف استان تهران

  تشکر ویژه داشته باشم بعنوان بازرس شما  امروز که همه دنبال

کارهای شخصی هستند این مرد مردانه با همه مشکلات و شلوغی

کار  توانستند با پشتکار مدیر عامل محترم جواز را بگیرند

و این یعنی معافیت ۱۴ میلیارد تومان سهم تامین اجتماعی و هم

چنین کلیه عوارض نظام مهندسي و  ... بر اساس سال ۹۲ محاسبه

میشود و ما مشمول افزایش تعرفه ها نمی شویم  درحالي كه در

  ساير  تعاوني هاي مشابه كه قرار بود  جواز  بگيرند .....

  در حالي كه نفري ۴ ميليون تومان  از اعضا هم گرفتن  نتونستند

 جواز بگيرند

 خدا قوت پهلوان مازندران

///////////////////////////////////////////

شهردار  گفت: متقاضیان پروانه ساخت و ساز

تا پایان سال جاری  ۹۲ از پرداخت بیمه کارگران

ساختمانی معاف هستند.

 

نادر ابراهیمی

افزود: تمام

فعالان حوزه

صنعت

ساختمان و

 

مردم برای اخذ پروانه ساخت می توانند علاوه بر معافیت

از پرداخت بیمه کارگران از 30 درصد تخفیف پایان سال۹۲

مصوب شورای اسلامی این شهر بهره مند شوند.

وی اظهار کرد:

بر اساس بند 89 قانون بودجه سال 92 ،

 

پرداخت حق بیمه کارگران تا پایان سال جاری در زمان

صدور پروانه ساختمانی متوقف شده ولی از ابتدای سال

آینده متقاضیان پروانه ساختمانی باید مبلغی را به عنوان

 بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کنند.

شهردار  ادامه داد: طبق قانون بیمه تامین اجتماعی

مربوط به کارگران ساختمانی و آیین نامه اجرای آن،

 حداکثر تا چهار درصد حداقل دستمزد ماهیانه برای

 هر متر زیربنا ساختمان بابت عوارض تامین اجتماعی

پرداخت می شود.

ابراهیمی با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن این مصوبه،

 

 از ابتدای سال جدید ۹۳ متقاضیان اخذ پروانه موظف به

پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی می شوند، یادآوری

 کرد: متقاضیان در فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری باید

 نسبت به تعیین تکلیف صدور پروانه ساختمانی خود کرده

و از معافیت بیمه کارگران ساختمانی برخوردار شوند.

وی گفت: با توجه به افزایش عوارض در سال آینده،

مودیان در صورت پرداخت نکردن معوقات خود موظفند در

آغاز سال جدید بدهی خود را با افزایش عوارض

 پیش بینی شده به شهرداری پرداخت کنند.

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 و ساعت 14:3 |
سال نو مبارک | happy new year
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 و ساعت 13:36 |
 

سلام    دوستان 

نامه نظام مهندسی به شهرداری صادر و تحویل شهرداری شد

 

قبض آموزش پرورش  

  قبض آتش نشانی  

 قبض  شهرداری  صادر

 و قسط اول پرداخت شد

 ۲۷/۱۲/۹۲ مقرر شد

تا پایان وقت اداری ۲۸  اسفند جواز صادر گردد

 و هم اکنون مدیر عامل و حتی خود آقای دریانی پیگر

 و در شهرداری بومهن حضور دارند ولی تا ساعت ۱۲ ظهر

 خبر نشده امیدوارم که خبر جدید کسب شد اطلاع  بدهم

نوروزتان پیروز  ایام تعطیلات  خوش و خرم باشید  

 

زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد از مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی

نوروز مبارک

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 و ساعت 12:58 |
 

                خبر های  بسیار خوب 

                               جواز ساخت در  راه است

                       انشالله  

در صورت اخذ جواز در سال ۹۲  از پرداخت ۱۴ میلیار تومان سهم تامین اجتماعی معاف خواهیم شد

 نظام مهندسی  قبض صادر کرد و به محض پرداخت  شهرداری موظف به تشکیل پرونده و صدور جواز است  

هیات مدیر در این ایام سخت در تلاش گرفتن جواز هستند خبر های تکمیلی پس از قطعی شدن اطلاع رسانی

خواهد شد  دوستان از فروش سهام فعلا خودداری کنند .  

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 و ساعت 18:0 |

 

 

   محضر جناب آقای دکتر غفرانی

ریاست محترم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سلام علیکم؛

 

با احترام , عطف بنامه شماره 41055/92/110 مورخ 20/12/1392 و پیرو

مرقومات شماره 92/154/ت/20-13/12/1392  و 92/167/ت/20 مورخ

 21/12/1392 , بپیوست تصویر قبض بانکی متضمن واریز نقدی

 مبلغ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بعنوان بخشی از 5% حق نظارت سازمان

بحساب 0101229210000 نزد بانک صادرات شعبه شهرک قدس 

 کد 2757, تعداد ده فقره چک صادره بشرح :

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹

نظارت  عهده حساب جاری 7908393 بانک تجارت شعبه چهارراه گلوبندک

کد 074 تقدیم میگردد , خواهشمند است دستور فرمائید برابر مقررات

 نسبت به جری تشریفات قانونی و صدور مجوزات لازم اقدام و نتایج

 حاصله را امر به ابلاغ فرمایند , قبلاً از سایه دست مساعد و مبارک

 حضرتعالی کمال تقدیر و تشکر را داشته  و از تصدیع اوقات

 شریف پوزش میطلبد.                                                         

 ( اعضای محترم مبالغ به دلیل )

                                                                           ومن الله التوفیق

مدیر عامل حسین بختیاری دربالا

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 و ساعت 17:1 |

 

بسمه تعالی

 بتاریخ نوزدهم  اسفند ماه سال یکهزار و سیصدو نود و دو ، بیست  و چهارمین  جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران بشماره ثبت 225962 راس ساعت 8 صبح با حضور آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصراله ، ابوالقاسم قربانیان ، ایوب امرجی و محمد حسین شاملو احمدی اعضای هیات مدیره و آقای حسن جراحی بازرس شرکت و حسین بختیاری دربالا مدیر عامل تعاونی در محل شرکت تشکیل و برگزار گردیده و بدواً جناب آقای دریانی رئیس محترم هیات مدیره مطالبی در خصوص لزوم اخذ پروانه ساختمانی تا پایان سال جاری از طریق شهرداری شهر جدید پردیس با هدف عدم پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و افزایش تعرفه عوارضات شهرداری در سال 1393 و ضرورت اتخاذ تصمیم پیرامون انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد همکاری ابراز داشته و سپس اعضاء بمنظور ترسیم روند پیگیری این مهم بحث و تبادل نظر نموده که نهایتاً با توجه به ارائه درخواست صدور پروانه انبوه سازی ساختمانی جهت پروژه اراضی تعاونی واقع در پردیس به مساحت حداقل 340 هزار متر مربع خالص تا سقف حداکثر 744109 متر مربع که پس از تدارک مقدمات و انجام مذاکرات شایسته با شهردار محترم جناب آقای دکتر لاله برای اخذ پروانه و نیز پیگیری ، هماهنگی و مکاتبات لازم با جناب آقای
 دکتر غفرانی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران ، در نتیجه شهرداری پیرو توافقنامه مورخ 20/05/1388 و مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون محترم طرح تفصیلی ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، موافقت خود با صدور پروانه ساختمانی را منوط به ارائه تاییدیه کمیسیون مذکور نموده ، لذا به لحاظ محدودیت زمانی پایان سال وبا نگرش به رعایت غبطه و صرفه و صلاح سهامداران عزیز و توجهاً جلوگیری از تحمیل هزینه چهارده میلیارد تومانی موضوع پرداخت حق بیمه های سازمان تامین اجتماعی ، پس از مذاکرات و بررسی جامع و کامل و مکرر اعضای هیات مدیره ، بازرسی و کارشناسان مشاور که طی چندین جلسه کاری فشرده صورت گرفته در نهایت مراتب به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-  با عنایت به اینکه غبطه و صلاح تعاونی و سهامداران محترم که قریب به هفت سال در انتظار تحول بنیادی در اقدامات شرکت می باشند و حفظ و صیانت از حقوق آنها و پرهیز از تحمیل هزینه های غیر متعارف بر اعضاءو جلوگیری از پرداخت بلاجهت میلیاردها تومان مخارج متفرقه اقتضاء داشته تحصیل پروانه ساختمانی تا پایان سال منتج به نتیجه شود و این امر ضروری مینماید به قید فوریت نسبت به تعیین و  معرفی مشاور مطلع و پیگیر اقدام گردد فلذا به لحاظ سابقه همکاری شرکت مهندسین طراحان ماندگار به شماره ثبت 195252 به مدیریت جناب آقای مهندس رضا حاذق فطرت جو که به عنوان مشاور اولیه پروژه اشراف کامل بر موضوع و اطلاعات فنی ناشی از برداشت و توپوگرافی اراضی تعاونی دارند بعنوان مشاور تعیین و  به مدیر عامل اختیار داده می شود با اعمال قوانین و مقررات مربوطه و رعایت غبطه و مصالح سهامداران نسبت به تنظیم قرارداد مستقل و جداگانه خدمات مشاوره با شرکت مزبور و ارائه آن به هیات مدیره برای تصویب اقدام نماید ، بدیهی است مشاور منتخب اختیارات قانونی به نمایندگی جهت مراجعه به شهرداری و سازمان نظام مهندسی و ارائه طرح اولیه و خرید برگ تعهد نظارت مورد نیاز (با تایید شهرداری پردیس و سازمان مهندسی استان تهران ) را داشته و با همکاری مدیر عامل در جهت اخذ پروانه ساختمانی و تهیه اوراق تعهد مهندسین ناظر اقدام نماید .

2-  با توجه به اینکه طرح آقای مهندس فطرت جو که به دفعات توسط اعضای هیات مدیره و مهندسین مشاور آقایان سلامت و نجفی مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته ، در نهایت اعضای هیات مدیره مصوب نمودند تقاضای پروانه پیرو مذاکرات با شهرداری محترم تا سقف 744109 متر مربع ارائه ، در صورتی که با همین متراژ پیشنهادی منتهی به صدور پروانه شود و مصوبات کمیسیون ماده 5 بر ارتقاء و بهینه شدن سقف تراکم تحصیلی مصوبه اولیه استوار گردد این تعاونی به موجب قرارداد علیحده زحمات مشاور را جبران خواهد نمود.

3-  با عنایت به پیشنهاد مشاور مبنی بر پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال علی الحساب به منظور تهیه برگ تعهد نظارت که با بررسی و کارشناسی دقیق و اخذ نظر از مهندسین مشاور داوطلب و کسب اطلاعات لازم از شهرداری پردیس و سازمان نظام مهندسی همراه گردیده مصوب شد ، بابت تهیه برگ تعهد نظارت و هزینه های مترقبه تا سقف 340 هزار متر مربع ، علی الحساب مبلغ پنج میلیاردو پانصد میلیون ریال در قبال تعهد و تضمین لازم (چک ) به مشاور پرداخت تا به نمایندگی از تعاونی اقدامات لازم را معمول دارد ، ضمناً اعضای هیات مدیره مقرر میدارند چنانچه پروانه در سال 1392 تا میزان مذکور اخذ گردد تسویه حساب مالی شایسته به میزان

پروانه تحصیلی با مشاور انجام شود و در صورتی که مازاد بر آن تا سقف 744109 متر مربع پروانه صادر شود و مصوبات کمیسیون ماده 5 بر آن تحصیل و مشکلات و موانع قانونی خاصی حاصل نگردد ، ما به التفاوت هزینه های معموله توسط مشاور ، کارشناسی و مطابق مقررات به وی پرداخت خواهد شد.

4-  مدیر عامل موظف است به اتفاق مشاور منتخب تا پایان سال 1392 مقدمات اجرای کار اعم از تقسیط هزینه های اخذ پروانه ساختمانی و سازمان نظام مهندسی ، حداکثر با پرداخت 5 درصد نقدی و الباقی به نحو اقساط را پیگیری و حصول نتیجه نماید .

لذا جلسه راس ساعت 10 صبح  پایان یافته و مراتب به امضای حاضران رسید.

       رئیس هیئت مدیره                                                  نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                  سید علی نصر اله                                                          حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

            

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                 

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                          

                                  

                                                                                                          بازرس شرکت                

                                                                                                          حسن جراحی 

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 و ساعت 12:25 |
                                              

                                          بسمه تعالی

 بتاریخ سیزدهم  اسفند ماه سال یکهزار و سیصدو نود و دو ، بیست  و سومین  جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران، با حضور آقایان دریانی ، نصراله ، قربانیان ، امرجی ، شاملو احمدی و مهندسین آقایان فطرت جو ، سلامت ، حسین نجفی راس ساعت 15:30 بعد از ظهر در محل دفتر تعاونی تشکیل و برگزار گردیده و بدواً جناب آقای دریانی رئیس محترم هیات مدیره ، گزارش جامعی از وضعیت شرکت و پروژه در دست اقدام و مفاد مصوبه کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری و میزان تراکم مورد تقاضا از شهرداری شهر جدید پردیس واقدامات صورت گرفته در سازمان نظام مهندسی استان تهران به استحضار رسانده و سپس
آقای مهندس فطرت جو مشاور شرکت از فعالیت های انجام شده شرکت مهندسین طراحان ماندگار در اراضی از سال 1388 و پیگیریهای معموله از طریق کمیسیون ماده 5 و سایر مراجع قانونی مطالبی ابراز داشته و نیز به سوالات اعضاءو مهندسان آقایان سلامت و نجفی پاسخ داده و متعاقب آن مدیر عامل بخشی از خدمات فنی مهندسی و عمرانی که از طریق لشگر ده سید الشهداء ، شرکت جهاد نصر یزد و طراحان ماندگار که در طول سنوات
 1392-1383 صورت پذیرفته را مطرح که مورد بحث و تبادل نظر اعضای محترم هیات مدیره و آقایان مهندسین واقع گردید که پس از آن سایر اعضای هیات نظرات خود را پیرامون دستور جلسه مطرح نموده و در نهایت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-  پیرامون اجرائی نمودن پیش نویس قرارداد فیمابین تعاونی و شرکت مهندسین طراحان ماندگار ، اتخاذ تصمیم به جلسه آتی هیات مدیره موکول گردید.

 

4-  درخواست شماره 961/12173 مورخ 07/12/1392 شرکت ساختمان دبله بمنظور همکاری در جهت انبوه سازی واحد های پروژه مطرح که مقرر شد در زمان انجام مناقصه عمومی در این خصوص طرح و اتخاذ تصمیم شود.


لذا جلسه راس ساعت 18 پایان یافته و مراتب به امضای حاضران رسید.

       رئیس هیئت مدیره                                                  نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                  سید علی نصر اله                                                          حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

            

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی            

                                                                                                                         

                                  

                                                                                                          بازرس شرکت                

                                                                                                          حسن جراحی 

 

        

             مهندس فطرت جو                                                          مهندس سلامت                                                                مهندس نجفی 

                                                                                                                         

             

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 و ساعت 12:24 |

   بسمه تعالی

 بتاریخ چهارم اسفند ماه سال یکهزار و سیصدو نود و دو ، بیست  و دومین  جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران با حضور کلیه اعضای هیات مدیره آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصر اله ، ایوب امرجی ، ابوالقاسم قربانیان ، محمد حسین شاملو احمدی و بازرس شرکت آقای حسن جراحی و مدیرعامل آقای  حسین بختیاری دربالا و آقای مهندس فطرت جو رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسین طراحان ماندگار رأس ساعت 15:30 در محل دفتر شرکت تعاونی تشکیل و برگزار گردیده و بدواً جناب
آقای دریانی ریاست محترم هیات مدیره گزارش جامعی پیرامون جلسه متشکله با جناب آقای دکتر لاله  شهردار محترم شهر جدید پردیس بمنظور اجرائی نمودن مصوبه مورخ 30/05/1390 کمیسیون طرح تفضیلی (ماده پنج) شورایعالی شهرسازی و معماری و طرح گزینه هایی از جمله طراحی و تهیه نقشه تفکیکی اراضی واقع در بالای
 دکل های فشار قوی برق و واگذاری قطعات به اعضای ذیسهم و تفکیک اراضی پایین دکل ها جهت احداث بلوکهای چهار یا پنج طبقه و طرح انبوه سازی در پهنه های تخصیصی مسکونی با تراکم کم و متوسط در بالا و پایین دکل های برق به اطلاع اعضاء رسانده و سپس آقای مهندس فطرت جو مشاور تعاونی در اجرای مصوبه قبلی هیات مدیره بمنظور تعیین پلان کاری و نقشه اجرائی طرح ارتقاء و بهینه نمودن مصوبه کمیسیون ماده پنج با هدف افزایش سطح اشغال و تراکم تخصیصی از طریق کمیسیون مذکور و سایر مراجع صالحه قانونی و توجهاً اخذ مجوز جابجایی مسیر دکل های برق فشار قوی و فراهم نمودن امکان استفاده و بهره برداری از نوار هفتاد متری آزاد راه ، جهت افزایش تراکم اراضی و تعبیه تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز پروژه در نوار هفتاد متری آزاد راه و محدودیت های مصوبه مطالبی مطرح نموده و متعاقب آن مدیر عامل شرکت گزارشی پیرامون مفاد قراردادهای منعقده فیمابین شرکت تعاونی و لشگر ده سید الشهدا (ع) و شرکت جهاد نصر یزد و شرکت مهندسین طراحان ماندگار و ضرورت استفاده و بهره برداری از سوابق امر که لزوماً موجب کاهش هزینه های خدمات فنی مشاوره ای آتی خواهد گردید و نیز لزوم بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برگزاری مناقصات ( موضوع بند سه ماده 54 اساسنامه 78 ماده ای) مورد عمل شرکت مصوب جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاه نوبت دوم تعاونی در خصوص انعقاد قرارداد طراحی ، نظارت و ژئوتکنیک و طرح ارتقاء و بهینه نمودن مصوبه کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهر سازی و معماری به استحضار اعضاء رسانده که پس از بحث و تبادل نظر متقابل هیات مدیره به شرح ذیل اتخاد تصمیم گردید .

1-  پیرامون تراکم تخصیصی ناشی از مصوبه کمسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری ، از طریق شهرداری پردیس تقاضای صدور پروانه ساختمانی انبوه سازی گردد.

2-  در اجرای بند 16 گزارش عملکرد و بیلان کاری هیات مدیره و بند 4 بخش اول بند سه دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ  26/08/1392 (تعیین خط مشی و برنامه تعاونی ) به مدیر عامل اجازه و اختیار داده میشود تا به نمایندگی از طرف هیات مدیره شرکت پیرامون موضوعات قرارداد متضمن :

بند 1-1- بهینه نمودن طرح تفصیلی مصوب اولیه مورخ 30/05/1392 کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری و ارتقاء پهنه و تراکم مسکونی تخصیصی از حیث ، تراکم و طبقات ساختمانی مطابق با شرح خدمات پیوست .

بند 2-1- تهیه نقشه های فاز 1 و 2 و فاز 3  (نظارت عالیه و نظارت کارگاهی ) محدوده 87 هکتاری در خصوص شریان های عبوری ، دسترسی ها ، هدایت آبهای سطحی و فاضلاب ، شامل نقشه جزئیات اجرایی خیابان و پیاده رو ها و دیوارهای حائل و نهایتاً برآورد هزینه های اجرایی مربوطه ، صرفاً در خصوص محوطه مطابق با شرح خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

بند 3-1-  انجام کلیه خدمات مهندسی جهت اخذ پروانه ساختمانی ، شامل جانمایی  بلوک های مسکونی ، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی برای بلوک های مسکونی مشخص شده به همراه دفترچه برآورد ریالی هر بلوک در طرح تحقق یافته موضوع بند (1-1) از ماده 1 مطابق با شرح خدمات سازمان نظام مهندسی استان تهران و تهیه کلیه برگه های حقوقی مورد نیاز مشتمل بر ( برگه تعهد معماری _ برگه تعهد سازه _برگه تعهد برق و برگه تعهد مکانیک _ برگه تعهد نظارت )و پیگیری های اداری .

بند 4-1-  انجام خدمات ژئوتکنیک شامل دفترچه گزارش مطالعات ژئوتکنیک (صحرایی و آزمایشگاهی ) و ارائه پارامترهای خاک جهت طراحی پی ، نوع بتن مصرفی ، استقرار سطح آبهای زیرزمینی مطابق با شرح خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

با شرکت مهندسین طراحان ماندگار بشماره ثبت 195252 بنمایندگی آقای مهندس رضا حاذق فطرت جو موافقتنامه امضاء نمایند و پس از طرح قرارداد در جلسه آتی هیات مدیره و تصویب آن جهت اجراء به مهندس مشاور ابلاغ نماید .

لذا جلسه راس ساعت 17:30 پایان یافته و مراتب به امضاء رسید.

       رئیس هیئت مدیره                                                  نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                  سید علی نصر اله                                                          حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

            

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                 

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                          

                                  

                                                                                                          بازرس شرکت

                                                                                                          حسن جراحی                            

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 و ساعت 12:23 |

بسمه تعالی

 

 بتاریخ سیزدهم بهمن ماه سال یکهزار و سیصدو نود و دو ، بیست  و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران با حضور کلیه اعضای هیات مدیره آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصراله ، ایوب امرجی ، ابوالقاسم قربانیان ، محمد حسین شاملو احمدی و بازرس شرکت آقای حسن جراحی و مدیرعامل حسین بختیاری دربالا و جناب آقای مهندس رضا حاذق فطرت جو مشاور تعاونی راس ساعت 15:30 بعد از ظهر در محل دفتر شرکت تشکیل و برگزار گردیده و ابتداء جناب آقای دریانی رئیس محترم هیات مدیره پیرامون مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج ) شورایعالی شهرسازی و معماری شهر پردیس و میزان تراکم تخصیصی با تراکم کم و متوسط در اراضی 87 هکتاری و ضرورت ارتقاء و بهینه سازی مصوبه مذکور به جهت پاسخگویی و تامین مسکن مورد نیاز اعضای محترم تعاومی که بعنوان دستور کار جلسه هیات مدیره بوده گزارش جامع و کاملی  ابراز نموده و سپس آقای مهندس فطرت جو مشاور در خصوص مفاد مصوبه و امکان ارتقاء و بهینه نمودن آن از حیث افزایش سطح اشغال و تراکم و آزاد سازی حریم کناری 70 متری آزاد راه و اراضی واقع  در حریم فعلی دکل های فشار قوی برق از طریق جابجایی دکل ها و بهره برداری از این اراضی در بحث کاربری مسکونی مطالبی ابراز داشته و پس از اظهار نظرهای مختلف اعضاء در این خصوص و بحث و تبادل نظر متقابل هیات مقرر گردید :

1-  آقایان بختیاری و فطرت جو در خصوص  مصوبه کمیسیون ماده پنج و میزان تراکم حاصله و نقاط قوت و ضعف و محدودیت های آن و نحوه ارتقاء و بهینه نمودن مصوبه مذکور بررسی جامع و کامل نموده و پلان کار و نقشه اجرائی امر را به هیات مدیره گزارش نمایند .

2-  مقرر گردید بمنظور اصلاح پلاک ثبتی فرعی مورد مالکیت شرکت تعاونی از طریق هیات نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و تعیین حدود واقعی اراضی که حالاً در اجرای استعلام بعمل آمده ثبت استان ، فایل نقشه روستای سرسالک در محدوده پلاک فتح آباد مراد تپه توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران طی نامه شماره 9598/67/92 مورخ 12/11/1392 تهیه و ارسال گردیده توسط آقای مهندس رحمت اله امیر آبادی نقشه بردار اراضی مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و نظریه خود را به هیات مدیره اعلان نماید.

3-  دراجرای مصوبه قبل هیات مدیره ، آقایان جراحی و شاملو پیرامون مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در جهت تجمیع سهام اعضاء ، با تشکیل کار گروه و تحصیل نظر احد از کارشناسان مجرب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حصول نتیجه نمایند .

4-  پیرو مصوبات قبلی هیات مدیره ، پرونده 15 هکتاری اراضی مطرح در دادگاه تجدید نظر استان تهران و پرونده ادعای موقوفه بودن بخشی از اراضی مطرح در مجتمع قضایی شهید بهشتی و طرح دادخواست مطالبه غرامت اراضی واقع در حریم آزاد راه و دکلهای فشار قوی برق و برآورد هزینه فنس کشی اراضی توسط مدیرعامل پیگیری و به هیات مدیره گزارش گردد.

5-  باتوجه به نزدیکی اقدامات عمرانی پروژه و ضرورت تامین مصالح مورد نیاز اراضی ، موضوع اخذ مجوز بهره برداری از معدن قبلی اراضی و ایجاد کارگاه بلوک زنی مطروحه از سوی ریاست محترم هیات مدیره توسط مدیر عامل بررسی گردد.

 

لذا جلسه راس ساعت 18 پایان یافته و صورتجلسه تنظیمی به امضاء رسید.

 

       رئیس هیئت مدیره                                                  نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                  سید علی نصر اله                                                          حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

            

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                 

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                          

                                  

                                                                                                          بازرس شرکت

                                                                                                          حسن جراحی                                

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 و ساعت 12:22 |
نظرات تایید نشده خوانندگان وبلاگ
 
پنجشنبه 8 اسفند1392 ساعت: 7:32توسط:اسدی
جناب آقای جراحیی اینکه شما عملکرد هییت مدیره رو تایید میکنید و میفرمایید که در جهت پیشبرد اهداف تعاونی تلاش خوبی دارند و اقدامات خوبی رو انجام میدهند برای من قابل احترامه چون شما رو بعنوان بارزس تعاونی قبول دارم

ولی اینکه میفرمایید بارها به هییت مدیره گفتید که اقداماتشون رو گزارش کنن تا شما اطلاع رسانی کنین ولی انجام نشده قابل قبول نیست 
البته قبول دارم که یکسری از خبر ها تا موقعی که کاملا تثبیت نشه نباید اطلاع رسانی بشن ولی اینجوری هم یکسری از اعضا که از طولانی شدن پروژه خسته شدن یا در مضیغه مالی قراردارن سهم خودشونو به قیمت خیلی پایینی به دلالها میفروشن که اگه این روند ادامه داشته باشه موقع به بارنشستن پروژه سود حاصل از زحمات شما و هییت مدیره و هزینه و صبر چندین ساله اعضا نصیب دلالها میشه
لطفا زمانبندی ای رو تا به بار نشستن پروژه از هییت مدیره بخواهین و در سایت درج کنین حتی اگه زمانبندی طولانی مدت باشه متشکرم
 وب سایت   ایمیل[خصوصی]
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در شنبه هفدهم اسفند 1392 و ساعت 21:23 |
 
چهارشنبه 30 بهمن1392 ساعت: 21:35توسط: ,,,,,,,,
سلام آقای جراحی

بطور میانگین 150نفر ازاعضا در طول شبانه روز از این وبلاگ بازدید میکنند که از جمله آنها خود من هستم. ولی متاسفانه خبرها با فاصله زمانی طولانی درج میشوند ویا به قول سایر دوستان خبرها خبرهایی کلیشه ای مثل تغییر اساسنامه و برگزاری مجمع هستند. که هیچکدام از این اخبارها برای اعضا چشمه امیدی را باز نمیکند.
بنده دو پیشنهاد دارم
اول اینکه __ شما بعنوان بازرس تعاونی اگر کوتاهی ویا کم کاری ای از نحوه عملکرد هیئت مدیره میبینید لطفا بصورت کتبی تذکر بدهید و متن این تذکر و جواب آنرا نیز در وبلاگ قرار دهید.

دوم اینکه__ در صورت امکان برنامه ای منظم و با زمانبندی مناسب توسط اعضای هیئت مدیره و با نظارت شخص شما بعنوان بازرس تهیه شود و نفراتی نیز جهت پیگیری امور مشخص شوند تا بشود از این برنامه بعنوان نقشه راه استفاده کرد. دراینصورت اعضا هم انتظارات بموقع و واقع بینانه ای نسبت به پیشرفت امور دارند وطبق آن میتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند چون باید قبول داشت که به ثمر نشستن این پروژه تاثیر بسیار مثبتی در زندگی اعضا دارد... با تشکر==========================
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 دوست عزیز سلام 
مطالب خوبی بیان کردید لطفا افرادی که میتوانند کمک بکنند اعلام آمادگی بکنند تا جلساتی مشترک برگزار شود . اگر مدیران شرکت از جمله آقای شاملو  و امرجی و قربانی و نصر اله اقداماتی انجام داده اند میتوانند اگر برای اعضا احترامی قائل هستند حداقل هر ماه  نه هر دو ماه نه هر فصل اقدامات خود را طی گزارشی کتبی اعلام نمایند من از زحمات مدیر عامل محترم و ریس هیات مدیره که شخصا شاهد پیگیری های مجدانه و رفع مشکلات تعاونی هستند تشکر میکنم . ولی بار ها در جلسات اعلام کره ام که اعلام کنید که در طول این ماه چه اقداماتی انجام شده اعضا بدانند .  
 وب سایت   ایمیل
[خصوصی]
[عنوان ندارد]

چهارشنبه 30 بهمن1392 ساعت: 21:24توسط:عضو تعاونی
آقای جراحی خداوکیلی چند روز یکبار به سایت سر میزنی؟
 
جواب 5شنبه اول اسفند ساعت 18
عضو محترم  با سلام 
 بنده  هر روز شاید یک یا دو بار اگر دسترسی به اینترنت داشته باشم  قطعا یکی از سایت هایی که مراجعه میکنم وبلاگ تعاونی است ولی دوست عزیز من باید خبر جعلی بزنم یا  شایعه پراکنی کنم  من بعنوان بازرس مطالبی که در تعاونی میگذرد را به شما دوستان گزارش میدهم و به ریس هیات مدیره جناب آقای دربانی و مدیر عامل محترم تعاونی جناب بختیاری و سایر دوستان هیات مدیره شفاها کتبا و از طریق این وبلاگ عرض کردم هر فعالیتی که بنظر شما لازم است  از اقدامات شما بدانند بگید و بنویسد تا من در این ویلاگ بگذارم دوستان عضو هم هر لحظه مطلبی نوشتن عینا در وبلاگ درج گردیده شما جای بنده بودید چه میکردید بفرمایید بنده انجام وظیفه کنم در تمام جلسات شرکت کردم و من هم مثل شما منتظر نتیجه عملی هستم  . نقدا منصفانه و حتی گله های  شما میتواند کمک به اعضا  وتعاونی باشد دوست عزیز همکار  

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه یکم اسفند 1392 و ساعت 17:53 |

فروشنده واقعی  ۲سهم ۰۹۱۲۵۴۹۱۷۶۱

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در شنبه نوزدهم بهمن 1392 و ساعت 1:37 |

صورتجلسه مجمع  عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت

تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

نظر به اینکه جلسات مجامع عمومی فوق العاده نوبتهای اول و دوم شرکت تعاونی مذکور به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی رسمیت پیدا نکرده ، لذا جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی طبق آگهی دعوت منتشره به تاریخ 1392/09/03راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1392/09/17 در محل سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره) واقع در تهران ،خیابان  داور ، دادگستری استان ، طبقه همکف با حضور  اعضاء  محترم تعاونی برگزار شد و با توجه به حصول حد نصاب قانونی ابتداء رسمیت جلسه توسط آقای عباسعلی دریانی رئیس هیات مدیره شرکت اعلام و افتتاح گردید ، آنگاه جهت اداره و انتظام مجمع عمومی نسبت به انتخاب علنی هیات رئیسه و نظار اقدام که در نتیجه آقایا ن/ بانوان :

1-قدرت اصغریان به سمت رئیس مجمع 2-سعید سعیدی نیک سمت نائب رئیس مجمع 3- بهمن حقی به سمت منشی مجمع  

4-محمود برات نژاد   5-ابوالفضل فلاح تفتی  6-مجید گندم کار 7-ناصر فاریابی به سمت نظار مجمع عمومی با قیام و قعود اعضاءحاضر در جلسه انتخاب گردیدند و بلافاصله نسبت به سمت خود اعلام قبولی نموده اند و سپس تحت نظارت آنان دستور جلسه قرائت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

اساسنامه جدید شرکت تعاونی توسط آقای عباسعلی دریانی رئیس هیات مدیره قرائت و پس از شور و مذاکره و اعلام کفایت مذاکرات در 78 ماده و 58 تبصره با رای کتبی 52 نفر اعضای حاضر که اصالتاً و وکالتاً حضور داشته اند به تصویب رسید و مقرر شد هیات مدیره ظرف مدت یکماه نسبت به ثبت آن در مراجع مربوط اقدام کنند

  رئیس مجمع                                            

                                   نائب رئیس مجمع                                            

            منشی مجمع

 

  ناظر مجمع

 

ناظر مجمع 

                 

                  ناظر مجمع                             

      

             ناظر مجمع      

           

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 12:9 |
 

باسلام عضو تعاونی هستم 2 سهمی فاز 1 را به قیمت روز فروشنده هستم .
09122911354

این وبلاگ هیچ گونه مسئولیتی در خصوص قیمت و احراز فروشندگان و .....
ندارد و فقط عینا نظر خوانندگان در صورتی که مغایر صریح قانون نباشد درج میشود

 

 

لطفا از خواب زمستونی بیدار شید

و یه خبر جدید از پروژه آب رحمت آباد به مردم بدبخت چشم انتظار بدید.


دلخوشیمون اطلاع رسانی شما بود که اون هم قطع شده.

نکنه مشکلی خدا نکرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  عضو گرفتار تعاونی .. سلام

جناب جراحی با تشکر از زحمات شما

اگر سوالاتی وانتقاداتی داریم خطاب به شما نمیباشد بلکه وبلاگ شما را وسیله ای میدانیم که حرف خدمان را به گوش مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برسانیم و درواقع این انتقادات و نطرات باعث پیشرفت تعاونی گردد و خدا نکرده قصد توهین و یا ندیدن زحمات شما و بعضی از مدیران شرکت نیست ..... سوال اول من این است که ۵ نفر هیات مدیره این شرکت تعاونی چه کسانی هستند و سمت و یا کارشان چیست و در هفته چند ساعت برای شرکت وقت میگذارند و آیا بنظر شما اینان تخصص این کار را دارند و متعهد هستند آیا امیدی به اینان هست چرا هیجچ یک از مدیران یک بار هم که شده از طریق همین وبلاگ نظرات و اقدامات خودشون را بیان نمیکنند قرار بود هر ماه گزارش مدیران شرکت را شما در اینجا درج کنید چی شد آیا شما پشیمان شدید یا انان گزارشی ندارند ما که در مجتمع ناحیه ۲ هسیم هر وقت آقای امرجی را میبینم اظهار امیدواری میکنند ولی خبری نیست خلاصه تقاضا دارم نظرات ما را هرچند تند باشد به سمع ونظر مدیران برسانسد و جوابی اگر دادند هم در این وبلاگ درج کنید که همه ما بدانیم

ببخش

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 با سلام

 عضو محترم تعاونی 

 ضمن تشکر از تذکر شما

عینا مطلب شما به استحضار مدیر عامل محترم و اعضای محترم تعاونی

ارسال و امیدوارم که هرچه زودتر مصوبات هیات مدیره و اقدامات  مهم صورت گرفته

توسط مدیر عامل محترم تعاونی به استحضار  اعضای محترم برسد .

 بازرس تعاونی

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه چهارم دی 1392 و ساعت 13:53 |

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

به شماره ثبت 225962

 

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی در تشکیل مجمع نوبت دوم لذا به جواز حاصل از ماده 30 قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 و اصلاحی 05/07/1377 و ماده 21 اساسنامه مورد عمل شرکت و ماده 4 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب 09/03/1387 ازکلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره ثبت 225962 دعوت میشود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که راس ساعت 15 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1392/09/17 در محل سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره ) واقع در تهران ، خیابان داور ، دادگستری استان ، طبقه همکف به منظور رسیدگی به دستور جلسه به شرح ذیل :

تطبیق اساسنامه با قانون و اصلاحات بعدی آن

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.

1-   مستنداً به بند 2 ماده 21 آیین نامه, مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دوسوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور ، در نوبت دوم با اکثریت رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمی است .

2-   مستفاد از ماده 19 آیین نامه, هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری از میان اعضاءتعاونی یا خارج از آنان برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در اجرای تبصره های یک و دو ماده 19 تایید نمایندگی های موضوع این ماده در زمان ورود به مجمع با مقام دعوت کننده بوده و حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع عمومی ممنوع میباشد.

3- به تجویز ماده 11 آیین نامه, هر یک از اعضاء تعاونی می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی ، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است را به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند ، مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب ،در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرر دعوت به تشکیل می گردد قرار گیرد.                                               

                                                                             عباسعلی دریانی 

                                       رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه پنجم آذر 1392 و ساعت 13:21 |


بسمه تعالی 

اعضای محترم مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم

مورخ 26/08/1392 شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

 سلام علیکم ؛

با احترام ، در اجرای بند 5 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد

 جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 و اصلاحی 05/07/1377 ، 

گزارش عملکرد و بیلان کاری هیئت مدیره در یک سال گذشته را

 به اطلاع اعضای محترم حاضر می رساند:

1-  هیئت مدیره در طول سال گذشته اقدام به تشکیل جلسه نموده

 و با حضور کلیه اعضاء امورات در جریان پیگیری را مورد بررسی جامع

 و کامل قرارداده و پس از رفع موانع موجود در اکثریت موارد منتج به نتیجه 

و اهداف پیش بینی شده گردیده است .

2-   کلیه مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 

مورخ 14/06/1391 و هیئت مدیره شرکت مورخ 12/09/1391 ،

 از طریق اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان تهران

 و ثبت شرکتها نهایی گردیده است .

3-  کلیه سوابق مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت از اولین

  جلسه مجمع مورخ 19/03/1383 تا حال حاضر بطور دقیق و

 ضابطه مند تفکیک و طبقه بندی گردیده تا جائیکه در حداقل زمان

 ممکن به اسناد و مدارک مربوطه دسترسی حاصل میگردد.

4-  هماهنگی و نظارت دقیق بر فعالیت و عملکرد همکاران گرامی

 در دفتر تعاونی مسکن واقع درساختمان دادسرا و سرکشی

 به نگهبانان پروژه و حضور و استقرار سه روز در هفته مدیر عامل

 در محل اراضی و پاسخگویی به مراجعین.

5-  با توجه به اهمیت نظم و انضباط در امورات اداری ، مالی و 

ضابطه مند نمودن سوابق گذشته و حال و آتی شرکت ، در حوزه

 اقدامات مدیرعامل و همکاران محترم شاغل در دفتر تعاونی کلیه 

سوابق مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل و تفکیک و طبقه بندی دقیق 

قرار گرفته بنحوی که  با التفات به حجم و گستردگی امور ارجاعی

 در حداقل زمان ممکن میتوان به اسناد و مدارک مثبته دسترسی 

حاصل نمود .

6-  با عنایت به اینکه انجام امورات مرتبط با تقسیم سهام پروژه و

 اقدامات عمرانی و تعیین تکلیف مطالبات و بدهیهای احتمالی

 اشخاص حقیقی و حقوقی صاحبان سهام، ترسیم و تعیین 

میزان آورده و واریزی عزیزان به حساب شرکت و توجهاً شرکتهای

 پیمانکار را میطلبد لذا در جهت تحقق این مهم کلیه اسناد و

 مدارک و سوابق مالی مورد بررسی و کنترل دقیق و متقن قرار گرفته

 به نحویکه اقدامات مالی منطبق با قوانین و مقررات 

و آیین نامه های اجرایی مالی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران گردیده است .

7-  بمنظور حفظ حقوق حقه اعضای محترم تعاونی ، کلیه دعاوی 

حقوقی مطروحه اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم مورد پیگیری

 جامع و کامل قرار گرفته بطوریکه  در تمام جلسات دادرسی

 متشکله شرکت و به نحو قانونی از منافع مجموعه دفاع گردیده است .

8-  با توجه به اینکه تعدادی از همکاران به تعهدات مالی خود

 پیرامون پرداخت بدهی و اقساط معوق بحساب شرکت عمل ننموده 

لذا حسب تدابیر و تمهیدات مقرر و در اجرای مقررات ماده 13 قانون

 بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اقدامات قانونی 

معمول که بحمد الله بخشی از مطالبات تحصیل گردیده است.

9-  کلیه سوابق مرتبط با انعقاد قرارداد با پیمانکاران مشتمل بر

 لشگر ده سید الشهداء، شرکت جهاد نصر یزد ، طراحان ماندگار ، 

شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی امداد هموطن و سایر موارد

 قراردادی به منظور ارائه گزارش جامع و کامل پیرامون پرداختها

 و تعیین میزان مطالبات و بدهیهای احتمالی مورد بررسی و تجزیه

 و تحلیل و تفکیک و طبقه بندی واقع گردیده است .


10-از آنجائیکه یکی از معضلات و دغدغه های فرا روی پروژه ،

 الکیت کشاورزان و اشخاص محلی در پلاک ثبتی 4 فرعی

 ز 8 اصلی سرسالک که در مجاورت اراضی مورد مالکیت تعاونی

 میباشد بوده پس از تشکیل چندین جلسه با مدعیان مالکیت و 

دسترسی به عکسها و نقشه های سنوات گذشته و مطالعه و

 ملاحظه سوابق ثبتی با حضور جناب آقای مهندس امیر آبادی

 نقشه بردار پروژه مرز مشترک اراضی تعاونی و مالکان مشخص ،

 میخ کوبی و پیاده شده و بحمد الله از این حیث در منطقه رفع

 مشکل گردیده است .

11-با توجه به اینکه بخش قابل توجه مطالبات شرکت از ویلاداران

 با گذشت قریب به سه سال معطل مانده و وصول نشده بود ، 

پس از تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان آنها و تاکید بر مفاد 

تعهدات قراردادی ، قسمتی از مطالبات معوق مجموعه تحصیل 

و پیش بینی می شود در سال جاری کلیه تعهدات مالی ویلاداران

 تسویه گردد.

 

12-خاتمه دادن به قرارداد نگهبانی پروژه با شرکت حفاظتی و

 انعقاد قرارداد با پنج نفر بازنشسته که موجب تسریع و تسهیل

 در امر محافظت و صیانت از اراضی شده و هزینه های 

پرداختی ماهیانه  این بخش را تا پنجاه درصد کاهش داده است .

13-از آنجائیکه بخشی از اراضی در مسیر دکل های فشار قوی و لوله گذاری آب شهری قرار گرفته ، در اجرای ماده واحده قانون نحوه تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرحهای عمرانی دولت ، اقدامات اولیه در جهت مطالبه غرامت و خسارات اراضی از طریق وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای صورت پذیرفته که انشاءالله درسال جاری منتج به نتیجه گردد.

14-باتوجه به اینکه حسب سوابق ثبتی، پیرامون ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 82220 متر مربع قریه  سرسالک مورد مالکیت اولیه آقای لطف الله حی پلاک ثبتی 4 فرعی از 8 اصلی تخصیص یافته و متعاقب آن علیرغم اینکه پلاک مذکور باقیمانده ای نداشته ، در زمان صدور سند مالکیت ملک مورد ابتیاعی شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران بنام بنیاد ، قطعه 13 تفکیکی باقیمانده از پلاک ثبتی 4 فرعی از 8 اصلی تعیین شده که واجد ایرادات ثبتی بوده و همین امر مشکلات 
عدیده ای برای مجموعه تعاونی فراهم نموده لذا در جهت رفع مشکل و موانع ثبتی تقاضای اصلاح پلاک ثبتی تعیینی را از طریق  اداره ثبت اسناد و املاک پردیس و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مطرح که پس از جری تشریفات اولیه و انجام کارشناسیهای مختلف ثبتی و تحصیل گزارشات متعدد از ثبت منطقه دائر بر ضرورت اصلاح پلاک ثبتی مایملک تعاونی ، موجبات اتخاذ تصمیم شایسته ازسویی هئیت عالی نظارت ثبتی فراهم گردیده است .

15-با توجه به مسیر پیش بینی شده جهت عبور آزادراه که بخش قابل توجهی از اراضی شرکت که در موقعیت عالی واقع و قابلیت ساخت و ساز مسکونی را داشته از برنامه ریزی و طراحی جهت احداث واحدهای مسکونی خارج میگردیده لذا حسب تدابیر و پیگیریهای سنوات قبل موضوع جابه جایی مسیر آزاد راه قطعی شده که ماحصل آن آزاد سازی بخش قابل ملاحظه ای از اراضی مستعد برای ساخت و ساز مسکونی بوده که در طراحی آتی پروژه ملحوظ نظر قرار گرفته است .

16-درادامه اقدامات، مکاتبات و پیگیریهای متعدد از طریق مسئولان و متولیان ذیمدخل در وزارت مسکن و شهرسازی و اداره کل متبوعه استان تهران ،استانداری تهران ، شهرداری و شورای شهر پردیس و کمیسیون ماده پنج شواریعالی معماری و شهرسازی به منظور تحصیل کاربری مسکونی برای پروژه بومهن ، پس از چندین سال انجام امور مطالعاتی ، فنی و طراحی و ارائه متعدد توجیهات اقتصادی طرح و سایر اقدامات مورد نیاز ، بحمدالله در چند ماه گذشته در اتفاقی مبارک که دریک چنین وسعتی در گستره  استان تهران مسبوق به سابقه نمی باشد مصوبه کمیسیون مذکور اخذ گردیده که باتوجه به تعداد سهامداران شرکت ، بنظر میرسد تراکم تحصیلی تکافوی نیاز مبرم اعضاء را ننماید لذا از این حیث حسب تدابیر و تمهیدات مقرره، طرح ارتقاء و بهینه نمودن مصوبه تحصیلی به قید فوریت در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته که انشاءالله در آتیه نزدیک نتایج حاصله به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید و در این مقال فرصت را غنیمت شمرده و از حضور آقای مهندس فطرت جو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت طراحان ماندگار بعنوان مشاور در امر ارتقاء و بهینه نمودن مصوبه مآخوذه تقاضا مینماید توضیحات تکمیلی و فنی طرح مصوب اولیه و طرح در دست پیگیری را به استحضار اعضای محترم برسانند.

در پایان ضمن ابراز تقدیر و تشکر مجدد از حضور ارزشمند اعضای محترم شرکت در مجمع عمومی عادی متشکله و آرزوی تحقق اهداف عالی شرکت در آتیه ای نزدیک ، صحت و سلامت و توفیق روز افزون همگان را از درگه ایزد منان مسئلت مینماید.

و من الله التوفیق

  هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت

 

رئیس هیئت مدیره                                        نایب رئیس هیئت مدیره                               منشی هیئت مدیره

عباسعلی دریانی                                          سید علی نصر الله                                            ابوالقاسم قربانیان

 

 

عضو هیئت مدیره                                            عضو هیئت مدیره                                       مدیر عامل شرکت

        ایوب امرجی                                       محمد حسین شاملو احمدی                            حسین بختیاری در بالا

 

 

  هیئت رئیسه مجمــع

رئیس مجمع                                نایب رئیس مجمع                                      منشی مجمع

 



برچسب‌ها: گزارش عملکرد و بیلان کاری هیئت مدیره در یک سال گذش
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 و ساعت 18:8 |

بسمه تعالی

 

بخش اول بند سه دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ 1392/8/26

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

"تعیین خط مشی و برنامه تعاونی "

1-  تعیین تکلیف وضعیت اعضای مشمول مقررات بند های1 و 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 و اصلاحی 1377/07/05 و حصول نتیجه در امر واگذاری تعداد دویست سهم تخصیصی به اشخاص مورد تعرفه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در اجرای توافقات سابق الصدور و مصوبات مجامع قبل با هدف تعیین و احصاءسقف سهام و عندالاقتضاء صدور دفترچه اصلاحی سهم اعضا از سهام کل متعینه .

2-  با توجه به اینکه 71% اعضای شرکت تعاونی از دارندگان سهام در فازهای یک و دو و 15% از صاحبان سهام در فاز یک و 14% از دارندگان سهام در فاز دو تشکیل گردیده و در مجموع میزان 86% اعضاء صرف نظر از یک یا دو فازی ، در فاز یک پروژه سهیم میباشند .لذا حسب تدابیر و تمهیدات مقرره در نظر است با هدف بهره مندی تمامی صاحبان سهام از مزیت و موهبتهای پروژه در اشکال مختلف مشتمل بر کاربریهای مسکونی ، ویلایی و تجاری و تفریحی و گردشگری و متمرکز شدن مدیریت پروژه و تسریع و تسهیل در امور مالی و اقدامات مربوطه ، پس از انجام مطالعات و بررسیهای جامع و کامل کارشناسی نسبت به تجمیع سهام صاحبان سهم در فازهای اول و دوم اقدام گردد.

3-  حصول نتیجه نهایی در خصوص اصلاح سوابق ثبتی (تخصیص پلاک فرعی جدید )از طریق هیئت عالی نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران .

4-  پیگیری امر ارتقاء و بهینه نمودن طرح مصوب اولیه کمیسیون ماده 5 شورایعالی معماری و شهرسازی و توجهاً افزایش تراکم تخصیصی با کاربری مسکونی با هدف تامین نیازمندیهای مسکن تمامی اعضای محترم شرکت و کاهش هزینه های ساخت در ازای واگذاری بخشی از تراکم مازاد متعلقه به شرکت انبوه ساز در قبال قسمتی از ثمن ساخت واحدها.

5-  پس از انجام مطالعات کارشناسی و با فرض امکان قانونی ، فراهم نمودن موجبات انتقال و صدور اسناد افرازی یا مشاعی بنام اعضای تعاونی به نسبت میزان سهم عضو از سهام کل .

6-    پیگیری امر مطالبه غرامت و خسارات بابت بخشی از اراضی که در مسیر دکل های فشار قوی و لوله های آب شهری قرارگرفته از طریق وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای .

7-  مشارکت با شرکتهای انبوه ساز پیرامون احداث واحدهای مسکونی و سایر کاربریها به نحو مشارکت در پروژه و یا سایر طرق متداول قانونی که صرفه و صلاح اعضای محترم در آن محقق شود .

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 و ساعت 17:58 |

قرائت بند پنج دستورات جلسه توسط منشی هیات رئیسه مجمع

(اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد بر درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه)

بند 5 دستور جلسه مجمع  عمومی عادي ساليانه بطور فوق العاده نوبت دوم

مورخ 26/8/1392 شركت تعاوني مسكن دادسرای عمومی و انقلاب تهران

((اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد بر درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه))

به جواز حاصل از بند یک ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 و اصلاحی 1377/07/05 ، از حداقل  پنج در صد (5% ) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی بعنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می شود و نیز به موجب  بند دوم  آن ، که مقرر داشته حداكثر 5% از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي بحساب مربوطه منظور مي گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است .  لذا اقتضاء دارد از محل سود خالص شركت به شرح ذيل تحت عنوان ذخیره قانونی و اندوخته احتياطي در سرفصل حساب جداگانه نگهداري شود كه اقدام فوق منوط به اتخاذ تصميم و تصويب مجمع عمومي عادي مي باشد .

فلذا بنا به مراتب و با توجه به اينكه سود خالص در سال 1391 مقوّم بمبلغ  38/948/807   ريال مي باشد در نتیجه مبلغ 1/947/440ريال (5%درصد) تحت عنوان ذخیره قانونی و مبلغ  1/947/440 ریال (5% در صد)  بعنوان اندوخته احتياطي  و نیز مبلغ  1/557/952  ریال به عنوان 4% حق آموزش تعاون  در سرفصل  حساب جداگانه منظور گردد .

بخش دوم بند 5 دستور جلسه

در صورت تصويب مجمع عمومي عادي ، بر اساس مقررات مربوطه موضوع تقسيم سود في مابين سهامداران ، توجها“ به ميزان سود انباشته شركت در ابتدای سال 1392 كه مبلغ69/573/551 ريال بوده و سهم سرانه هر نفر با التفات به تعداد كل اعضاء ( 3217  نفر) تقسيم سود قابل اعمال خواهد بود .

لذا با عنايت به هزينه هاي آتي كه تامين آن بر ذمه اعضاء بوده و لاجرم دريافت وجوهي را ايجاب مي نمايد و با نگرش به سود حاصله كه به هر عضو مبلغ      21/626    ريال اختصاص مي يابد فلذا هيئت مديره پيشنهاد مي نمايد سود مذكور تقسيم نگردد و فعلا“ درسرفصل سود و زيان انباشته نگهداري شود .

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عباسعلی دریانی

سید علی نصر الله

ابوالقاسم قربانیان

 

 

 

عضو هئیت مدیره

عضو هئیت مدیره

مدیر عامل

ایوب امرجی

محمد حسین شاملو احمدی

حسین بختیاری دربالا

 

 

 

هیئت رئیسه مجمع

رئیس مجمع

نایب رئیس مجمع

ناظر مجمع

 

 

 

ناظر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 و ساعت 16:22 |

قرائت بند هشت دستورات جلسه توسط منشی هیات رئیسه مجمع و اعلان اسامی کاندیداهای انتخابات بازرسی شرکت

(انتخابات بازرسان شرکت )

اسامی کاندیداهای بازرسی (به ترتیب حروف الفبا):

1-  جناب آقای حسن جراحی  معاون قضایی رئیس کل شوراههای حل اختلاف استان تهران، 

بازرس دو دوره شرکت تعاونی مسکن دادسرا

2-  جناب آقای ناصر فاریابی دادیار دادسرای ناحیه یک تهران

3- جناب آقای احمد فریدونی  کارشناس حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان تهران

4- جناب آقای شهاب مشکانی  دادیار دادسرای ناحیه بیست تهران

  جناب آقای حسن جراحی با اخذ اکثریت مطلق  آرا به عنوان بازرس اصلی 

و آقای احمد فریدونی به عنوان بازرس علی البدل  انتخاب گردیدند.

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 و ساعت 16:22 |

قرائت بند چهار دستورات جلسه توسط منشی هیات رئیسه مجمع

(اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات)

بسمه تعالی

بند 4 دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه بطور فوق العاده نوبت دوم

مورخ26/8/1392 شركت تعاوني مسكن دادسرای عمومی و انقلاب تهران

((اتخاذ تصميم نسبت به افزايش  و یا کاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات))

مستنبط از ماده 16 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370  و اصلاحی 5/7/1377  ، با توجه به اینکه ظرفیت پذیرش اعضای شرکت تعاونی در سنوات گذشته از تعداد1904   نفر  به تعداد3500  نفر و در نتیجه سرمایه اولیه از مبلغ  11/424/000/000   ریال به مبلغ  21/000/000/000  ریال تغییر یافته لذا پس از تصویب مجمع عمومی افزایش  سرمایه از مبلغ 11/424/000/000  ریال به میزان    21/000/000/000  ریال تعیین و در فصل حساب سرمایه ثبت   می گردد .

هیئت مدیره و مدیر عامل  شرکت

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عباسعلی دریانی

سید علی نصر الله

ابوالقاسم قربانیان

 

 

 

عضو هئیت مدیره

عضو هئیت مدیره

مدیر عامل

ایوب امرجی

محمد حسین شاملو احمدی

حسین بختیاری دربالا

 

 

 

هیئت رئیسه مجمع

رئیس مجمع

نایب رئیس مجمع

ناظر مجمع

 

 

 

ناظر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 و ساعت 16:21 |